Rørsett for DET-AC III/EFD III

Rørsett for brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC III Master og tidligbrannvarslingsanlegg EFD III.