Tilbehør

Tak-/veggmontering

Behovene i skapets takområde kan løses perfekt med egnet systemtilbehør: Krantransport, kabelinnføring, ventilasjon, tak påbyggninsmodul for kapslinger, beskyttelseslister, tilbehør for trykkavlastning, vegg- og mastfestetilbehør.

Tak-/veggmontering

Tak

Tilbehørsartikler for taket på kapslinger eller skap tilpasser seg optimalt til oppgaven og oppstillingsstedet som er valgt: Regntak, takplater for innføring av kabler eller ventilasjon, påbyggingsmoduler, transporthjelpemidler og...

Tak-/veggmontering

Veggfester

Festebraketter som er tilpasset den aktuelle kapslingen for stabil montering av veggkapslingen samt ekstra fester av stående skap i takområdet.

Tak-/veggmontering

Innstillbare kapslingsforbindelser

Justerbar kapslings- eller rammeforbinder for betjeningskapslingene, koblingsbokser og kompakt-apparatskap

Tak-/veggmontering

Mastefeste for AX, KX, AX plast, AX IT, CS veggskap

For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.

Tak-/veggmontering

Mastefeste for KL, EB, BG, AE, KS og CS veggkapslinger

For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.

Tak-/veggmontering

Lakk

Lakk for utbedring, hhv. for reparasjoner av pulverlakkerte og våtlakkerte overflater, lufttørkende.

Tak-/veggmontering

Korrosjonsbeskyttelse-grunning

Énkomponent-grunning egner seg som korrosjonsbeskyttelse på steder uten lakk, som oppstår på grunn av utsparinger eller lignende. Brukes til å gjenopprette korrosjonsbeskyttelse på steder uten lakk. Grunningen tilfredsstiller kravene i standarden IEC...