Razvoj

Digitalizacija in izdelava prototipov povečujeta produktivnost

95% podjetij je povečalo produktivnost in hkrati izboljšalo svoje izdelke in storitve zaradi digitalizacije.*

*Glede na raziskavo Digital Value 2018, v kateri je sodelovalo 200 odločevalcev iz različnih sektorjev iz Nemčije, Avstrije in Švice.

Ključ do večje produktivnosti pri izdelavi ohišij je digitalna integracija in doslednost podatkov v celotni vrednostni verigi. Digitalna izdelava prototipov že od samega začetka – z digitalnim dvojčkom v sredini – ustvarja osnovo za hitre povezave med procesi in sistemi.

Za celoten razvoj so vam na voljo vsa orodja podjetij Eplan in Rittal. Na podatkovnem portalu Eplan Data Portal so na voljo popolni in posodobljeni podatki o izdelkih podjetja Rittal in drugih proizvajalcev. S 3D prikazom modelov na Eplan Pro Panel ste popolnoma pripravljeni na prihodnost.

Tehnični podatki

Proizvajalec ohišij in stikalne opreme od strank pridobi podatke o opremi in jih preveri glede na razpoložljivost podatkov o izdelkih, popolnosti in primernosti za vse nadaljnje procese, kot so procesi pri razvoju in pripravi. Po potrebi je treba podatke ustrezno pripraviti. Poleg tega so določene vse razpoložljive možnosti ohišja in z njimi povezani dodatni koraki procesa.

Naše rešitve

 • Hitro in enostavno iskanje standardiziranih in mednarodno uporabnih podatkov o komponentah
 • Velik prihranek časa pri načrtovanju projekta v primerjavi z ročnimi postopki
 • Močno izboljšana kakovost dokumentacije

Več o EPLAN Data Portal

 • Vsi sistemski, strojni ali stavbni podatki so dobro strukturirani in vedno na voljo za vpogled
 • Predhodno grafično načrtovanje osnovnih informacij, kot so podatki o signalih, cevovodih in kablih za boljše vodenje
 • Enostaven dostop celotnega pooblaščenega osebja do inženirskih podatkov, zajetih v zgodnjih fazah projekta – in ohranitev tega dostopa ves čas izvedbe projekta
 • Uporaba predhodnega načrtovanja s programsko opremo EPLAN Preplanning v fazi pridobivanja ponudb in nemoten prenos podatkov v razvojni proces močno skrajšata čas razvoja

Več o EPLAN Preplanning

 • Od generiranja diagramov ožičenja in sestavov do integracije v proizvodnji – vse naloge se lahko dokončajo v enem samem programskem paketu
 • Avtomatizirana proizvodnja ohišja na podlagi informacij o naročilu in s podrobnimi proizvodnimi dokumenti
 • Krajši čas izvedbe in nižji stroški – z ohranjanjem ciljne kakovosti
 • Dobičkonosnost – od posameznega projekta z velikostjo serije 1 in vse do masovne proizvodnje

Več o EPLAN Pro Panel

 • Osnova v oblaku za medprojektno povezovanje vseh vpletenih in vmesniki za dodatne rešitve, kot je ​EPLAN eVIEW​

 • Centralni dostop do originalnih datotek projekta za obdelavo v

 • EPLAN Electric P8 ali EPLAN Pro Panel​

 • Pomembne datoteke projekta lahko enostavno in hitro prestavite v skupno rabo​

 • Točno določene pravice dostopa omogočajo nadzor nad projekti in drugimi podatki z namenom zaščite intelektualne lastnine

Več o EPLAN eMANAGE

Tehnično svetovanje in oblikovanje

Opredeljene so ustrezne rešitve za ohišje, potrebna sistemska oprema, napajanje ter tudi ogrevanje, hlajenje ali klimatizacija.

Naše rešitve

 • Naš modularni sistem brez licence vam zagotavlja nižje stroške načrtovanja, naročanja in montaže – preprosta izbira sestavov in umestitev v grafični prikaz
 • Samodejno ustvarjanje seznamov sestavnih delov, tehničnih podatkov in dokumentacije
 • Rittal tehnična podpora je na voljo na zahtevo

Več o Power Engineering

 • Preprosta izbira ohišja in dodatkov ter enostavna konfiguracija ohišja po meri
 • Načrtovanje in 3D vizualizacija izrezov in izvrtin v realnem času
 • Prihranek časa – samodejno ustvarjanje dokumentov o proizvodnji in drugih podatkov ob koncu konfiguracije: CAD datoteka za celotno konfiguracijo, CNC datoteka za obdelovalne procese ter podatki o specifični konfiguraciji za EPLAN Pro Panel
 • Možnost pošiljanja spletnega povpraševanja ali naročanja izdelkov po končani konfiguraciji

Več o RiPanel

 • Osnova v oblaku za medprojektno povezovanje vseh vpletenih in vmesniki za dodatne rešitve, kot je ​EPLAN eVIEW​

 • Centralni dostop do originalnih datotek projekta za obdelavo v

 • EPLAN Electric P8 ali EPLAN Pro Panel​

 • Pomembne datoteke projekta lahko enostavno in hitro prestavite v skupno rabo​

 • Točno določene pravice dostopa omogočajo nadzor nad projekti in drugimi podatki z namenom zaščite intelektualne lastnine

Več o EPLAN eMANAGE

Razvoj izdelka

Shema ožičenja je standardno skladen funkcionalni opis zahtevane tehnologije avtomatizacije stroja ali sistema in podlaga za številne korake procesa med proizvodnjo izdelka, vključno s proizvodnjo ohišja za nadzorno tehnologijo. Ustvarjena je s posebej razvitimi ECAD rešitvami in je osnovni del dokumentacije izdelka o stroju.

Naše rešitve

 • Hitro in enostavno iskanje standardiziranih in mednarodno uporabnih podatkov o komponentah
 • Velik prihranek časa pri načrtovanju projekta v primerjavi z ročnimi postopki
 • Močno izboljšana kakovost dokumentacije

Več o EPLAN Data Portal

 • Izbira grafičnega, logičnega ali projektnega načrtovanja, ki podpira različne delovne procese
 • Samodejno povezovanje omogoča hitro in logično povezavo simbolov
 • Samodejno ustvarjanje poročil o diagramih ožičenja, shemi ožičenja in materialih
 • Funkcije za obdelavo množičnih podatkov, kot je "poišči in zamenjaj" in "urejanje v Excel-u" pospešujejo razvojni proces in hkrati izboljšujejo kakovost

Več o EPLAN Electric P8

 • Prihranek časa s pospeševanjem zamudnih korakov in zmanjšana potreba po posvetovanju s strokovnimi oddelki
 • Makro tehnologije omogočajo shranjevanje standardov in strokovnega znanja v sistemu, kjer jih lahko kasneje ponovno uporabite
 • Fluidne tehnologije lahko načrtujete v skladu z najsodobnejšim standardom ISO 1219 ali IEC 81346 z mehatronskim pristopom

Več o EPLAN Fluid

 • Samodejno ustvarjanje diagramov ožičenja s pritiskom na gumb
 • Osnovan na podlagi standardiziranih EPLAN makrov za ponovno uporabo
 • Izboljšana kakovost električne in fluidne dokumentacije
 • Brez težav kopiranja in lepljenja
 • Manj dela in stroškov

Več o EPLAN Cogineer

 • Osnova v oblaku za medprojektno povezovanje vseh vpletenih in vmesniki za dodatne rešitve, kot je ​EPLAN eVIEW​

 • Centralni dostop do originalnih datotek projekta za obdelavo v

 • EPLAN Electric P8 ali EPLAN Pro Panel​

 • Pomembne datoteke projekta lahko enostavno in hitro prestavite v skupno rabo​

 • Točno določene pravice dostopa omogočajo nadzor nad projekti in drugimi podatki z namenom zaščite intelektualne lastnine

Več o EPLAN eMANAGE

Preizkus delovanja

Pred nadaljnjimi procesi se shema ožičenja preveri, če je popolna in pravilna ter v skladu z ustreznimi standardi. S tem se izognemo napakam v nadaljnjih procesih, na primer z jasno označbo sestavnih delov ali v zvezi s popolnim opisom električnih povezav. V idealnem primeru se to zgodi samodejno s podporo programske opreme ECAD.

Naše rešitve

 • Izbira grafičnega, logičnega ali projektnega načrtovanja, ki podpira različne delovne procese
 • Samodejno povezovanje omogoča hitro in logično povezavo simbolov
 • Samodejno ustvarjanje poročil o diagramih ožičenja, shemi ožičenja in materialih
 • Funkcije za obdelavo množičnih podatkov, kot je "poišči in zamenjaj" in "urejanje v Excel-u" pospešujejo razvojni proces in hkrati izboljšujejo kakovost

Več o EPLAN Electric P8

 • Prihranek časa s pospeševanjem zamudnih korakov in zmanjšana potreba po posvetovanju s strokovnimi oddelki
 • Makro tehnologije omogočajo shranjevanje standardov in strokovnega znanja v sistemu, kjer jih lahko kasneje ponovno uporabite
 • Fluidne tehnologije lahko načrtujete v skladu z najsodobnejšim standardom ISO 1219 ali IEC 81346 z mehatronskim pristopom

Več o EPLAN Fluid

 • Osnova v oblaku za medprojektno povezovanje vseh vpletenih in vmesniki za dodatne rešitve, kot je ​EPLAN eVIEW​

 • Centralni dostop do originalnih datotek projekta za obdelavo v

 • EPLAN Electric P8 ali EPLAN Pro Panel​

 • Pomembne datoteke projekta lahko enostavno in hitro prestavite v skupno rabo​

 • Točno določene pravice dostopa omogočajo nadzor nad projekti in drugimi podatki z namenom zaščite intelektualne lastnine

Več o EPLAN eMANAGE

Mehanska infrastruktura

Izbrana in dimenzionirana je ustrezna vrsta ohišja, glede na zahteve strank, lokacije, pogojev okolice in prostora, ki je potreben za namestitev komponent električne in fluidne tehnologije, navedenih v shemi ožičenja ter dodana potrebna dodatna oprema.

Naše rešitve

 • Preprosta izbira ohišja in dodatkov ter enostavna konfiguracija ohišja po meri
 • Načrtovanje in 3D vizualizacija izrezov in izvrtin v realnem času
 • Prihranek časa – samodejno ustvarjanje dokumentov o proizvodnji in drugih podatkov ob koncu konfiguracije: CAD datoteka za celotno konfiguracijo, CNC datoteka za obdelovalne procese ter podatki o specifični konfiguraciji za EPLAN Pro Panel
 • Možnost pošiljanja spletnega povpraševanja ali naročanja izdelkov po končani konfiguraciji

Več o RiPanel

 • Hitro in enostavno iskanje standardiziranih in mednarodno uporabnih podatkov o komponentah
 • Velik prihranek časa pri načrtovanju projekta v primerjavi z ročnimi postopki
 • Močno izboljšana kakovost dokumentacije

Več o EPLAN Data Portal

 • Od generiranja diagramov ožičenja in sestavov do integracije v proizvodnji – vse naloge se lahko dokončajo v enem samem programskem paketu
 • Avtomatizirana proizvodnja ohišja na podlagi informacij o naročilu in s podrobnimi proizvodnimi dokumenti
 • Krajši čas izvedbe in nižji stroški – z ohranjanjem ciljne kakovosti
 • Dobičkonosnost – od posameznega projekta z velikostjo serije 1 in vse do masovne proizvodnje

Več o EPLAN Pro Panel

 • Osnova v oblaku za medprojektno povezovanje vseh vpletenih in vmesniki za dodatne rešitve, kot je ​EPLAN eVIEW​

 • Centralni dostop do originalnih datotek projekta za obdelavo v

 • EPLAN Electric P8 ali EPLAN Pro Panel​

 • Pomembne datoteke projekta lahko enostavno in hitro prestavite v skupno rabo​

 • Točno določene pravice dostopa omogočajo nadzor nad projekti in drugimi podatki z namenom zaščite intelektualne lastnine

Več o EPLAN eMANAGE

Digitalni dvojček

Z digitalnim dvojčkom se na podlagi vseh inženirskih podatkov ustvari virtualni 3D model ohišja. Ponuja številne možnosti za ročne korake procesa, pa tudi za avtomatizacijo in digitalizacijo korakov procesa med izdelavo ohišja, kot so strojna obdelava, izdelava kablov, ožičenje in montaža terminalov.

Digitalni dvojček vsebuje vse informacije za nadaljnje procese, ki so na voljo za vsak korak procesa in ob primernem času načrtovanja procesa. Digitalni dvojček je tako osrednji element digitalizacije in osnova za optimizacijo, avtomatizacijo in industrializacijo procesov pri proizvodnji stikalne opreme.

Naše rešitve

 • Od generiranja diagramov ožičenja in sestavov do integracije v proizvodnji – vse naloge se lahko dokončajo v enem samem programskem paketu
 • Avtomatizirana proizvodnja ohišja na podlagi informacij o naročilu in s podrobnimi proizvodnimi dokumenti
 • Krajši čas izvedbe in nižji stroški – z ohranjanjem ciljne kakovosti
 • Dobičkonosnost – od posameznega projekta z velikostjo serije 1 in vse do masovne proizvodnje

Več o EPLAN Pro Panel

 • Hitro in enostavno iskanje standardiziranih in mednarodno uporabnih podatkov o komponentah
 • Velik prihranek časa pri načrtovanju projekta v primerjavi z ročnimi postopki
 • Močno izboljšana kakovost dokumentacije

Več o EPLAN Data Portal

 • Osnova v oblaku za medprojektno povezovanje vseh vpletenih in vmesniki za dodatne rešitve, kot je ​EPLAN eVIEW​

 • Centralni dostop do originalnih datotek projekta za obdelavo v

 • EPLAN Electric P8 ali EPLAN Pro Panel​

 • Pomembne datoteke projekta lahko enostavno in hitro prestavite v skupno rabo​

 • Točno določene pravice dostopa omogočajo nadzor nad projekti in drugimi podatki z namenom zaščite intelektualne lastnine

Več o EPLAN eMANAGE

Toplotna zasnova

Zahteve kupcev, pogoji okolice na mestu namestitve, električne komponente in njihova izguba moči ter opredeljena postavitev digitalnega dvojčka določajo okvirne pogoje za konfiguracijo in dimenzioniranje optimalne rešitve klimatizacije ter pravilno razporeditev zračnih tokov.

Naše rešitve

 • Od generiranja diagramov ožičenja in sestavov do integracije v proizvodnji – vse naloge se lahko dokončajo v enem samem programskem paketu
 • Avtomatizirana proizvodnja ohišja na podlagi informacij o naročilu in s podrobnimi proizvodnimi dokumenti
 • Krajši čas izvedbe in nižji stroški – z ohranjanjem ciljne kakovosti
 • Dobičkonosnost – od posameznega projekta z velikostjo serije 1 in vse do masovne proizvodnje

Več o EPLAN Pro Panel

 • Manj napak zaradi vizualizacije vročih točk in območij prezračevanja v skladu z zahtevami
 • Manj izpadov in vzdrževalnih del
 • Nižji stroški in boljša kakovost procesov

Več o Thermal Design Integration

 • RiTherm opravlja vse kompleksne izračune za klimatizacijo
 • Velik prihranek časa in izboljšana zanesljivost
 • Izračun predstavi optimalno rešitev za klimatizacijo

Več o RiTherm

 • Hitro in enostavno iskanje standardiziranih in mednarodno uporabnih podatkov o komponentah
 • Velik prihranek časa pri načrtovanju projekta v primerjavi z ročnimi postopki
 • Močno izboljšana kakovost dokumentacije

Več o EPLAN Data Portal

 • Osnova v oblaku za medprojektno povezovanje vseh vpletenih in vmesniki za dodatne rešitve, kot je ​EPLAN eVIEW​

 • Centralni dostop do originalnih datotek projekta za obdelavo v

 • EPLAN Electric P8 ali EPLAN Pro Panel​

 • Pomembne datoteke projekta lahko enostavno in hitro prestavite v skupno rabo​

 • Točno določene pravice dostopa omogočajo nadzor nad projekti in drugimi podatki z namenom zaščite intelektualne lastnine

Več o EPLAN eMANAGE

Na naslednji korak procesa: Nabava

Konfiguracija

RiPanel

Z RiPanel konfiguratorjem lahko hitro, enostavno in brez napak izberete in konfigurirate naše izdelke s pravo opremo. Načrtujte izreze in luknje ter hkrati ustvarite tehnično dokumentacijo in podatke za svojo konfiguracijo. Napredek vaše konfiguracije...

EPLAN Pro Panel

Katalogi izdelkov številnih proizvajalcev sestavnih delov

Strojna in sistemska dokumentacija

EPLAN Data Portal

Katalogi izdelkov številnih proizvajalcev sestavnih delov

EPLAN Electric P8

ECAD razvojni standard

EPLAN Platform

Rešitve programske opreme za vsako razvojno stopnjo

CAD-podatki

CAD-podatki za sistemsko načrtovanje

Z originalnimi CAD podatki za Rittal komponente vam lahko pomagamo izboljšati učinkovitost zasnove vašega sistema – ne glede na to, kateri CAD sistem uporabljate