Zakonitosti EM polja

Zaščita pred običajnimi polji elektromagnetne interference

Interferenčna polja lahko iz okolja vplivajo na napravo, ustvarjajo pa se lahko tudi med samim delovanjem naprave in tako vplivajo na okolje. To velja za industrijsko uporabo in za naprave v domačem okolju.

Osnovna zahteva za doseganje elektromagnetne združljivosti naprav je torej:

  • Polja zunanjih motenj

    Obstoj opredeljene odpornosti na interferenco (zaščita pred zunanjimi interferenčnimi polji)

  • Polja lastnih motenj

    Preprečitev/zmanjšanje oddane interference (zaščita okolja pred samointerferenčnimi polji)

Viri ali destinacije elektromagnetne interference lahko vključujejo:

  • Napajalne kable
  • Signalne in nadzorne kable
  • Električne in elektronske sklope, ki oddajajo elektromagnetna polja oziroma ta nanje vplivajo.

Celo običajna kovinska ohišja nudijo dobro zaščito pred polji elektromagnetne interference za električne naprave.

Dokazano je, da Rittalovo standardno ohišje v več kot 95 % vseh aplikacij nudi ustrezno zaščito pri elektromagnetni združljivosti.

Za zaščito posebej intenzivnih polj elektromagnetne interference si več preberite tukaj.

Dodatne informacije

Povezava do strokovnega članka "Der EMV-gerechte Schaltschrank" (Samo v nemškem jeziku).

Prenos