Intenzivna EM polja

Zaščita pred posebej intenzivnimi polji elektromagnetne interference

Posebej intenzivna polja elektromagnetne interference lahko na primer nastanejo pri sušenju v mikrovalovni pečici, iskrilnoerozijskih sistemih in visokofrekvenčnih sistemih varjenja. Običajna Rittalova standardna ohišja v takih primerih pogosto ne zadostujejo. Namesto tega priporočamo uporabo Rittalovega EMC-ohišja.

Kako doseči visok učinek zaščite?

Zunanje površine ohišij so z uporabo posebnega prevodnega tesnila medsebojno povezane električno prevodno, večinoma brez rež. Notranje površine in tesnilni koti so brez barve. Aluminijev-cinkov premaz osnovnega materiala zagotavlja zaščito pred korozijo.

Vsako ohišje v uporabi je samo tako dobro kot njegova mehanska obdelava!

Kjer so zaradi možnosti vpogleda in uravnavanja klime narejeni izrezi, je treba paziti, da se ohrani učinek zaščite (zaščita na oknih, žične mrežice, struktura satovja).

  • Opis učinka zaščite:

    Diagram o zaslonskem slabljenju narekuje, da mora ohišje slabiti polja na logaritmični lestvici v razmerju do frekvence.

  • zaslonsko slabljenje 20 dB ustreza slabitvi s faktorjem 10
  • zaslonsko slabljenje 40 dB ustreza slabitvi s faktorjem 100
  • zaslonsko slabljenje 60 dB ustreza slabitvi s faktorjem 1000
  • itd.

Dodatne informacije

Diagrami temeljijo na meritvah zaslonskega slabljenja, ki so bile opravljene v skladu z ustreznimi preizkusnimi določbami (EN 61000-5-7, VG 95 373, del 15)

Drugi diagrami o zaslonskem slabljenju v formatu PDF so tukaj na voljo za prenos.