Površinska zaščita Plus

Razširitev Rittalovih postopkov preizkušanja

Z našim razširjenim postopkom preizkušanja Surface Protection Plus se materiali preizkušajo na sistemski ravni. Z drugimi besedami, v postopek preizkušanja je v določenem obsegu uporabe zajet celoten izdelek in ne le njegovi posamezni deli.

  • Upoštevajo se tudi geometrični vplivi
  • Preizkušanje z realnimi preizkusnimi sredstvi
  • Optimalni izbor in kombinacija materialov
  • Postopek preizkusa za zaščito pred korozijo (usmerjen na komponente in osredotočen na dizajn)

Odvisnost korozije od lokalnih pogojev okolja, npr. stopnje korozije pri nizkolegiranih jeklih:

  Letne povprečne stopnje korozivnosti v µm
  Baltsko morje Sredozemsko morje Perzijski zaliv
Ozračje 50-70    
Cona pršeče vode 140 140 190
Cona občasne potopitve 80 50 50
Cona nizke vode 210 160 130
Cona trajne potopitve 30 40 40
Morsko dno 20