IP stopnja zaščite

Stopnja zaščite po IEC 60 529
(EN 60 529)

Stopnja zaščite IP se označuje z dvema številkama:

Stopnja žaščite za zaščito pred dotikom in tujimi delci: prva številka

Prva številka Opis Razlaga
1 Zaščita pred vdorom tujih trdih teles, ki imajo večji premer kot 50 mm (velika tuja telesa). Predmet, sonda premera 50 mm, ne sme popolnoma prodreti 1).
2 Zaščita pred vdorom tujih trdih teles, ki imajo večji premer kot 12,5 mm (srednje velika tuja telesa). Predmet, sonda premera 12,5 mm, ne sme popolnoma prodreti 1).

Zaščita prstov ali predmetov pred približevanjem nevarnim delom v dolžini 80 mm, vendar to ni zaščita pred namernim dotikom.
3 Zaščita pred vdorom tujih trdih teles, ki imajo večji premer kot 2,5 mm (majhna tuja telesa). Predmet, sonda premera 2,5 mm, ne sme prodreti v celoti 1).
4 Zaščita pred vdorom tujih trdih teles, ki imajo večji premer kot 1 mm (zrnata tuja telesa). Predmet, sonda premera 1,0 mm, ne sme prodreti v celoti1).
5 Prašna zaščita prodiranje prahu v ohišje ni povsem preprečeno. Prah ne sme prodreti v ohišje v tej meri da bi negativno vplival na zadovoljivo delovanje naprav in varnost.
6 Nepropustno za prah Ni prodiranja prahu v notranjost ohišja pri podtlaku 20 mbar.

1) Polni premer sonde ne sme vstopiti skozi kateri kolii odprti del ohišja.

Stopnja zaščite pred zaščito vode: druga številka

Druga številka Opis Razlaga
1 Zaščita od vertikalno padajoče vode. Kaplje ki padajo vertikalno ne smejo kvarno delovati.
2 Zaščita pred vertikalno padajočo vodo če je ohišje nagnjeno do 15°. Kaplje ki padajo vertikalno ne smejo kvarno delovati tudi če je ohišje obojestransko nagnjeno do 15°.
3 Zaščita pred pršečo vodo. Pršeča voda pod kotom do 60° glede na vertikalo ne sme kvarno delovati.
4 Zaščita pred brizgajočo vodo. Voda ki iz katere koli smeri brizga po ohišju ne sme kvarno delovati.
5 Zaščita pred vodnim curkom. Voda ki je iz katere koli smeri v curku usmerjena proti ohišju ne sme kvarno delovati.
6 Zaščita pred močnim vodnim curkom. Voda ki je iz katere koli smeri v močnem curku usmerjena proti ohišju ne sme kvarno delovati.
7 Zaščita pred trenutnim potaplanjem v vodo. Voda ne sme priti v notranjost v količinah, ki bi kvarno delovale, če je ohišje pod normalnimi pogoji pritiska in časa potopljeno v vodo.
8 Zaščita pred trajnim potapljanjem v vodo.
Voda ne sme priti v notranjost v količinah, ki bi kvarno delovale, če je ohišje pod vodo pod pogoji ki so dogovorjeni med proizvajalcem in uporabnikom.
Pogoji morajo biti težji, kot pri številki 7.
9 Zaščita pred vodo in paro pri visokem tlaku, tekom čiščenja. Voda ki je iz katere koli smeri pod velikim pritiskom usmerjena proti ohišju ne sme kvarno delovati.

Primer navajanje stopnej zaščite: npr. IP 43:
Prva številka = 4:
Zaščita pred vdorom tujih trdih teles, ki imajo premer večji kot 1 mm.

Druga številka je = 3:

Zaščita pred pršečo vodo.