Na novo spletno stran rittal.si

Zgodovina

Mejniki na poti podjetja Rittal, da postane eno najuspešnejših podjetij na svetovnem trgu

Inovacije: izdelano v Nemčiji – od 1960

 • 1961: Razvoj standardnega ohišja: AE ohišje je prvo serijsko ohišje
 • 1964: Prvo Rittalovo prodajno zastopstvo v tujini, na Nizozemskem
 • 1969: Prične se proizvodnja prvega velikega ohišja RS

Hitra internacionalizacija – od 1970

 • 1971: Prvo Rittalovo hčerinsko podjetje, na Švedskem
 • 1974: Friedhelm Loh postane predsednik uprave
 • 1977: Sedež podjetja se preseli v Herborn
 • 1979: Nadaljevanje odpiranj hčerinskih podjetij po Evropi

Širitev dejavnosti na druge celine – od 1980

 • 1982: Predstavitev oddelka za proizvodno opreme za močnostne električne razvode
 • 1982: Ustanovitev hčerinskega podjetja Rittal z lastnim proizvodnim obratom v ZDA
 • 1983: Predstavitev oddelka za proizvodno klimatskih naprav
 • 1984: Pričetek lastne proizvodnje v Angliji
 • 1985: Na tržišče je lansirano novo PS 4000 ohišje – v samo treh letih postane to ohišje svetovni standard
 • 1988: Začetki inovacij izdelkov prihodnosti na področju IT trgov z novo proizvodnjo linijo

Kampanja: velika kakovost – od 1990

 • 1991: Po združitvi obeh Nemčij se prične odpiranje novih poslovalnic v novo nastali državi, distribucijski center v Bad Köstritzu
 • 1993: Začetek širitve v vzhodno Evropo in Azijo
 • 1994: Pridobitev certifi kata ISO 9001 in leta 1997 še ISO 14001
 • 1997: Otvoritev sodobnega skladišča v Haigerju
 • 1999: Predstavitev zasnove TS 8 ohišja

Globalni standardi – novo tisočletje

 • 2004: Nova RimatriX5 sistemska infrastrukturna rešitev za podatkovne centre
 • 2007: Lansiranje Rittal mednarodne servisne mreže
 • 2008: Proizvodi in storitve združene pod “Mi smo sistem – hitreje – bolje – povsod” bazirajo na TS 8 sistemski zasnovi
 • 2011: 50. rojstni dan družbe; TS 8 je globalni standard, z več kot 7,7 milijona enot v uporabi