Na novo spletno stran rittal.si

Načela podjetja

Temelj uspeha

Lastniki družbe, vodstvene ekipe in proizvodnji delavci so združeni s skupnimi vrednotami. To se odraža v naših uspešnih sodelovanjih in izpolnjevanju socialnih obveznosti.

1. Odločno sodelovanje vseh naših zaposlenih predstavlja prednost naše družbe.

2. Priznavamo pomen interakcije usposobljenosti, motivacije in uspeha podjetja. Zato vzpodbujamo in sponzoriramo usposabljanje ter nadaljnje izobraževanje, naši zaposleni so udeleženi v našem skupnem uspehu.

3. Na naše stranke gledamo kot na partnerje, ki odločajo o uspehu naše družbe:

  • Izpolniti moramo želje naših strank in reširi njihove težave, saj so ponudniki in poroki naše prihodnosti.
  • Naši izdelki morajo nuditi jasne prednosti in koristi našim strankam, predvsem glede kakovosti, inženiringa, obsega in razpoložljivosti.

4. Vsak dan moramo dokazati svojim strankam, da smo v vseh možnih pogledih boljši kot naša konkurenca.

5. Naše ideje in ustvarjalnost zagotavljajo našo prednost, zato si moramo stalno prizadevati za ustvarjanje novega zagona in idej ter pretvorbo le-teh v logična in strokovna dejanja.

6. Popolno obvladovanje našega dnevnega poslovanja zagotavlja naš obstoj in nam mogoča, da sprejmemo izzive prihodnosti.

7. Naš cilj je izgradnja dolgoročnih partnerskih odnosov z našimi dobavitelji. To zahteva konkurenčen odnos do kakovosti, dobave, storitve, in cene ter optimalno strategijo reševanja problemov.

8. Vso našo energijo osredotočamo na popolno in gospodarno proizvodnjo, strokovni marketing, zanesljivo dobavo, sistemske rešitve in storitve s strokovnim in pravočasnim pristopom.

9. Zavedamo se odgovornosti, ki jo nosimo, do okolja in sveta, v katerem živimo. Želimo sodelovati v oblikovanju in izboljšanju tega sveta.

10. Mi smo sistem
– hitreje – bolje – kjerkoli.

Uspeh v številkah

Dobra načela so osnova za uspešno vodenje podjetja.
Tu si lahko ogledate aktualne informacije o podjetju:

Dejstva in številke