Хранително-вкусова промишленост

Безопасност на храните, хигиена и дигитализация

Взискателните производствени условия, нарастващото значение на безопасността на храните и дигитализацията са най-големите предизвикателства за хранително-вкусовата промишленост.

Освен хигиената и безопасността на процесите, потреблението на ресурси и устойчивостта също са решаващи конкурентни фактори в хранително-вкусовата промишленост.

Цялостни решения за хигиенични производствени процеси

Rittal предлага персонализирано портфолио с разпределителни шкафове за всички хигиенно-защитни зони, както и продукти и решения за производство с намалени емисии на CO₂ и сигурна, безпроблемна проследяемост на данните.

Добре обмислените системни решения са съобразени с всички действащи стандарти, разпоредби и правилници и позволяват хигиенично производство.

Хигиената и експлоатационната безопасност също трябва да се проектират като цялостна система: Не по-малко важни от устойчивостта на дадено уплътнение срещу почистващи препарати и дезинфектанти са оптимизираните табла, шкафове и климатични системи.

  • Чрез решение за климатизация на Rittal с до 75% по-ниска консумация на енергия и максимална гъвкавост благодарение на възможността за работа с различни номинални напрежения
  • Чрез RiLine Compact за ефективно електроразпределение
  • Чрез устойчиви на бъдещето концепции за Smart Service за повишаване на разполагаемостта на системите и ефективно сервизно обслужване

Хигиеничен дизайн за повече безопасност и чистота

Nestlé Швейцария

Енергийна ефективност за печеното кафе

Хранително-вкусовата промишленост се нуждае не само от технологична топлина, но и от постоянно охлаждане - възможно най-енергийно ефективно. Не само хладилното съхранение или бързото замразяване на храни изисква много енергия, но и охлаждането на...

Manner

Rittal и шоколадовата фабрика

Компанията с традиции Manner прави сериозна инвестиция в своята производствената база. В хода на новото строителство на централата на Manner беше изграден и нов център за данни. Доставчикът на IT инфраструктурата е Rittal.

OSI Food Solutions

Хигиена за индустрията на бургерите

Хигиена до съвършенство - това мото, изписано на фирменото знаме на OSI Food Solutions Germany, демонстрира стремежът на компанията за модернизацията и използването на авангардни технологии.