Power Engineering

Pro snadnou konfiguraci nízkonapěťového systému Ri4Power

Rychlý a snadný návrh elektrických zařízení

 • Pro Ri4Power na zařízení a přípojnicové systémy RiLine60.
 • Jednoduchý výběr a grafické umístění sestav.
 • Automatické vyhotovení kusovníků.
 • Přístup ke kompletnímu výrobkovému programu Rittal.
 • Menu programu ve více jazycích.

Konfigurace RiLine

 • Konfigurace přípojnicového systému RiLine v systémové skříni TS8.
 • Snadný výběr přístrojů a adaptérů.
 • Integrovaná databáze běžně dostupných spínacích přístrojů.
 • Automatický výpočet jmenovitých proudů a ztrátových výkonů.

Snadné vyhotovení montážního plánu

 • Automatické vygenerování montážního plánu pro každé pole.
 • Podpora pro přípravu montáže a přípravné práce.
 • Náhled místa montáže konkrétního komponentu.
 • Efektivní montáž díky systému.

Rozhraní programu

 • Výstup pro Eplan Electric P8.
 • Výstup kusovníku v MS Excel-formátu.
 • Texty pro výběrová řízení v MS Word-formátu.
 • Import-/Export-rozhraní pro údržbu dat.