Právní informace

Tiráž / Právní informace

Vydavatel:

Rittal s.r.o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby
Tel.: +420 234 099 000
E-mail: info@rittal.cz

Redakce a výroba
Marketingové oddělení Rittal s.r.o.

Vedení společnosti

Ing. Jaromír Zelený, MBA - jednatel

DIČ: CZ26687356

Právní informace:

Obsah a struktura webu jsou chráněny autorským právem. Reprodukce jakéhokoli obsahu nebo prvků struktury, zvláště textů, částí textu, obrazového materiálu, grafiky a designových prvků, pokud je možné je chránit ve smyslu aktuálních zákonů, pro jakýkoli jiný účel než pro soukromé a jakékoli jiné vlastní použití a rovněž jejich šíření a zveřejňování vyžadují předchozí písemný souhlas.

Společnost Rittal obsah na tomto webu pravidelně kontroluje a aktualizuje. V mezidobí však může docházet k jeho úpravám. Nepřijímáme tedy žádnou záruku ani odpovědnost za aktuálnost a úplnost poskytovaného obsahu.

To samé platí pro všechny externí weby, na které je odkazováno prostřednictvím hypertextových odkazů ze stránek Rittal.cz. Společnost Rittal s.r.o. nezodpovídá a nenese odpovědnost za obsah externích webů, na které vstoupíte aktivací takového odkazu.