Víme, co je pro Vás důležité.

Řešení pro výzvy, kterým čelíte.

Řešení

Pro průmysl a IT

Společnost Rittal se zavázala spolupracovat se silnými partnery, jako jsou Eplan a German Edge Cloud, a nabídnout konkrétní řešení, která vám pomohou úspěšně překonat jakékoli výzvy, kterým v daném oboru v současnosti čelíte.

Průmyslová řešení

Úspěšná digitalizace

Všichni se shodneme na tom, že pokud chtějí společnosti dlouhodobě zabezpečit své podnikání, musí systematičtěji než kdy dříve využívat komplexní data spolu se standardizovanými procesy a řešeními pro zefektivnění svých operací. Ochrana klimatu je nyní také velmi aktuálním tématem a toto zvýšené povědomí znamená, že společnosti musí spojit ekonomiku a ekologii.


Proto jsme vyvinuli flexibilní modulární systém, který poskytuje i řešení na míru. Zaměřujeme se na poskytování nejlepší možné podpory pro vaše hodnotové řetězce a procesy. Všude tam, kde se průmysl a IT sbližují, má Rittal perfektní řešení.

Potravinářský průmysl

Bezpečnost potravin, hygiena a digitalizace

Bezpečnost potravin je během výrobních operací nejvyšší prioritou. Udržitelnost je také stále důležitější.

Nestlé, Švýcarsko

Energetická účinnost pro pražení kávy

Kromě procestního tepla vyžaduje potravinářský průmysl nepřetržité chlazení, které je co nejvíce energeticky účinné. Je zapotřebí velké množství energie na vše od chlazení, rychlého zmrazování až po chlazení elektrických ovládacích prvků.

IT řešení

Flexibilní a výkonná

Naše IT řešení jsou založena na vysoce výkonných síťových a serverových skříních všech velikostí - od samostatně stojících skříní až po plně konfigurovaná datová centra. Naše řešení pokrývají celý hodnotový řetězec - od konfigurace, výroby, logistiky a případných úprav v prostorách zákazníka až po inteligentní řešení údržby a servisu.

Poskytujeme také flexibilní infrastrukturu a cloudová řešení v podobě modelů "ITaaS - IT as a service". Komplexní řešení ONCITE pomáhá společnostem čelit výzvám spojeným s digitalizací. Díky tomuto průmyslovému edge datovému centru můžete výrazně zvýšit přidanou hodnotu, kterou vytváříte pomocí stávající IT infrastruktury.

Edge Computing

Ready for the digital transformation with edge computing

Edge computing vytváří základ pro aplikace v reálném čase a průmysl 4.0. Mnoho odvětví a společností již využívá výhod této vysoce výkonné technologie, kterou zpřístupnila společnost Rittal.

Zdravotní péče

Jsme připraveni na digitální zdravotnictví

Digitalizace mění celé odvětví zdravotní péče a elektronické zdravotnictví bude hrát stále důležitější roli v poskytování zdravotní péče.

B. Braun

Datové centrum, které bleskově splňuje požadavky Průmyslu 4.0

IT odborníci společnosti B. Braun, jednoho z předních světových výrobců zdravotnické techniky a farmaceutických produktů, stáli před skutečnou výzvou - rychle rozšířit IT infrastrukturu připravenou pro nový, nejmodernější výrobní závod.