Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

My, společnost Rittal s.r.o. (dále jen “Rittal”), jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky. Ochrana vašich osobních údajů během zpracování je pro nás důležitá. Chceme, abyste se při návštěvě našeho webu cítili v bezpečí. Níže uvádíme naše vysvětlení toho, jaké údaje shromažďujeme v průběhu vašich návštěv na našem webu a jak tyto údaje používáme.

Osobní údaje

Používání našeho webu obecně nevyžaduje, abyste nám poskytovali jakékoli osobní údaje. Vaše osobní údaje si však můžeme vyžádat, abyste mohli naši nabídku využívat v celém rozsahu. „Osobní údaje“ znamenají individuální podrobnosti o osobních či věcných okolnostech specifikované nebo specifikovatelné osoby. Mezi ně patří na jedné straně přímé údaje o vaší osobě, jako je vaše skutečné jméno, vaše adresa, telefonní číslo a datum narození. Na druhé straně obsahují také údaje, které přímo nezveřejňují vaši skutečnou identitu, ale lze je s vámi spojit, např. oblíbené weby nebo počet uživatelů webu nebo vaše IP adresa. Osobní údaje budou z naší strany tedy shromažďovány, používány a převáděny pouze tehdy, pokud to povoluje zákon, pokud je to nezbytné pro využívání jakékoli z našich nabídek nebo pokud ke shromažďování údajů poskytnete svůj předchozí souhlas.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte náš web, naše webové servery budou pro účely zabezpečení systému dočasně ukládat údaje o připojení požadujícího počítače (IP adresa), našich vámi navštívených webech, datu a trvání návštěvy, identifikátoru typu používaného prohlížeče a operačního systému (dále jen „zástupce uživatele“) a rovněž o webu, ze kterého na náš web přicházíte (dále jen „odkazující web“). Tyto údaje budou analyzovány pro statistické účely. Bude to prováděno v souhrnné formě a nebude možné zpětně vysledovat jednotlivé uživatele. Jakékoli další osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nebudou shromažďovány, pokud nám takové údaje neposkytnete dobrovolně, například v souvislosti s on-line aplikacím žádostí o informace prostřednictvím kontaktního formuláře nebo registrací k zasílání newsletteru nebo používáním e-shopu.

Pokud si nepřejete poskytovat nám konkrétní údaje, tj. v souvislosti s aplikací, v elektronické podobě, můžete nás bez obav kontaktovat, např. na naší poštovní adrese uvedené v sekci Právní informace.

Používání a zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou používány pouze ke splnění vašich přání a požadavků, tj. běžně pro plnění smlouvy uzavřené s vaší osobou, k zasílání odpovědí na dotazy, v souvislosti s on-line aplikací nebo k zasílání newsletteru, k jehož odběru jste se zaregistrovali. Tyto údaje budeme používat pouze k průzkumům souvisejícím s produkty a pro marketingové účely, pokud jste k tomu poskytli svůj předchozí souhlas nebo pokud jste vůči tomu nepodali námitku v rozsahu přípustném ze zákona. Vaše osobní údaje budou převáděny třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy nebo pokud jste k tomu udělili svůj výslovný předchozí souhlas či pokud takový převod povolují zákonná ustanovení. Pokud je převod osobních údajů externímu poskytovateli služeb nezbytný za účelem poskytnutí služby nebo odpovědi na dotaz, vhodnými technickými a organizačními opatřeními zajistíme, aby byla dodržována zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Kromě toho zavážeme naše externí poskytovatele služeb k dodržování platných zákonných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů, k důvěrnému zacházení s osobními údaji a k jejich vymazání bez zbytečného prodlení, jakmile již tyto údaje nebudou potřebné.

Newsletter

Pokud si přejete dostávat jeden z našich newsletterů, budeme od vás potřebovat platnou e-mailovou adresu a údaje, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s přijímáním newsletteru. Žádné další údaje nebudou shromažďovány. Tyto údaje budou použity pouze k zasílání newsletteru a nebudou zveřejňovány třetím osobám. Po registraci k zasílání newsletteru si kromě vaší e-mailové adresy uložíme vaši IP adresu a také čas/datum registrace. Toto uložení slouží pouze jako důkaz v případě, že vaši e-mailovou adresu zneužije třetí osoba, která se zaregistruje k zasílání newsletteru bez vašeho vědomí. Svůj předchozí souhlas s ukládáním údajů a e-mailové adresy a jejich používáním k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání můžete provést prostřednictvím odkazu v newsletterech nebo zasláním oznámení na kontakty uvedené v newsletteru nebo výše v tomto dokumentu.

HubSpot

Tento web používá HubSpot, službu společnosti HubSpot Inc., amerického dodavatele softwaru s pobočkou v Irsku (HubSpot Inc., 2. patro 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, telefon +353 1 5187500). Prostřednictvím této služby pokrýváme určité aspekty našeho online marketingu, včetně:

  • správy obsahu (např. obsahu webu)
  • e-mailového marketingu (newslettery a automaticky zasílané e-maily, např. k poskytování informací o aktualizacích)
  • publikování a oznamování na sociálních sítích (např. LinkedIn)
  • oznamování (např. zdroje provozu, přístupy atd.)
  • správy kontaktů (např. segmentace uživatelů a CRM)
  • poskytování cílových stránek a kontaktních formulářů

HubSpot využívá „webové majáky“ a soubory cookie, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují nám analyzovat vaše používání webu. Shromážděné údaje (např. IP adresa, geografická poloha, typ prohlížeče, trvání návštěvy a prohlížené stránky) jsou analyzovány službou HubSpot naším jménem za účelem generování zpráv ohledně vaší návštěvy a vámi prohlížených stránek. Pokud si obecně nepřejete poskytovat údaje prostřednictvím souborů cookie, můžete ukládání souborů cookie kdykoli zabránit v nastavení vašeho prohlížeče.

Údaje námi shromažďované prostřednictvím služby HubSpot budou námi použity výhradně k poskytování a optimalizaci našeho marketingu. Vaše údaje mohou být námi následně používány ke kontaktování vaší osoby jako návštěvníka našeho webu a ke zjištění toho, jaké služby by vás mohly zajímat. Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailových novinek a stáhnete si studie a další dokumenty, budeme také prostřednictvím služby HubSpot schopni analyzovat vaše návštěvy pomocí dalších podrobností (zvláště jména / e-mailové adresy) a informovat vás o vašich preferovaných tématech cíleným způsobem. Prostřednictvím služby HubSpot také poskytujeme naši registrační službu. Registrační služba vám jako návštěvníkovi našeho webu umožňuje zjistit více informací o našem podniku, stahovat obsah a poskytovat nám vaše kontaktní údaje a další informace o vaší osobě a vaší firmě. Pokud je to ze zákona požadováno, můžeme vás předem a samostatně požádat o poskytnutí vašeho předchozího souhlasu se shromažďováním, ukládáním a zpracováním vašich údajů.

Údaje námi shromážděné prostřednictvím služby HubSpot jsou uloženy na serverech našeho dodavatele, společnosti HubSpot, v USA. Stanovili jsme nezbytné požadavky, aby toto bylo v souladu se zákony EU o ochraně osobních údajů, zejména s německým federálním zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost HubSpot Inc. byla certifikována podle podmínek právního rámce „Štítu EU – USA na ochranu soukromí“ a řídí se Pečetí ochrany soukromí TRUSTe a právním rámcem „Štítu USA – Švýcarsko na ochranu soukromí“. Úplné znění zásad ochrany osobních údajů společnosti HubSpot si můžete přečíst ZDE. Služba HubSpot vás také bude informovat ohledně dodržování zákonů EU o ochraně osobních údajů ze strany společnosti HubSpot Inc. Služba HubSpot poskytuje informace týkající se souborů cookie, které používá. Svůj souhlas se sledováním také můžete odvolat.

Ochrana osobních údajů – Google Analytics

Tento web využívá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics využívá soubory „cookie“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak tyto stránky používáte. Informace generované souborem cookie o vašem používání webu budou normálně převedeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. Službu Google Analytics jsme však na tomto webu rozšířili o kód „anonymize IP“. Tím bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v členských zemích Evropské unie nebo jiných smluvních zemích Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA převedena úplná IP adresa a bude zkrácena až zde. Společnost Google bude tyto informace využívat jménem provozovatele tohoto webu pro účely vyhodnocení vašeho používání webu, přípravy zpráv a aktivitách na webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb provozovateli webu v souvislosti s aktivitami na webu a používáním internetu. Používání souborů cookie můžete zamítnout výběrem vhodného nastavení v prohlížeči; mějte však na paměti, že pokud ta učiníte, nebudete nejspíš moci plně využívat funkcí tohoto webu.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie, které se týkají vašeho používání webu (včetně vaší IP adresy) a zpracování takových údajů společností Google, a to stažením a nainstalováním doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese Link. Jako alternativu k doplňku prohlížeče, zejména v případech prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete shromažďování údajů službou Google Analytics zabránit také kliknutím na následující odkaz link. Do počítače bude umístěn odhlašovací soubor cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při navštěvování tohoto webu. Odhlašovací soubor cookie je platný pouze v daném prohlížeči a pouze pro náš web a bude nastaven na vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v daném prohlížeči, musíte odhlašovací soubor cookie nastavit znovu. Službu Google Analytics také používáme k analyzování údajů ze souborů cookie DoubleClick a AdWords pro statistické účely. Pokud si nepřejete, abychom toto činili, můžete tuto činnost deaktivovat prostřednictvím správce pro preferenci reklam Ads Preferences Manager. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Záložky sociálních sítí

Náš web obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing, YouTube). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí kterých uživatelé takové služby mohou shromažďovat odkazy a aktuality. Jsou začleněny do našeho webu pouze jako odkaz na příslušné služby. Teprve po kliknutí na integrovanou grafiku budete přesměrováni na web příslušného poskytovatele služby, tj. teprve poté budou údaje o uživateli převedeny na příslušného poskytovatele služby. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními údaji při používání tohoto webu se záložkami sociálních sítí lze najít v následujících prohlášeních o ochraně osobních údajů. Používání takových služeb, které jsou mimo rozsah naší nabídky, se výhradně řídí prohlášeními o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služby.

Doplňky sociální sítě Facebook

Tato nabídka využívá doplňky sociální sítě (dále jen „doplňky“) facebook.com, kterou provozuje společnost Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Doplňky lze rozpoznat podle jednoho z log společnosti Facebook (bílé „f“ na modré dlaždici, výraz „Líbí se mi“ nebo symbol „zvednutého palce“) nebo mají dodatek „Doplněk sociální sítě Facebook“. Seznam a vzhled doplňků sociální sítě Facebook si lze prohlédnout na adrese developers.facebook.com/docs/pligins/. Pokud otevřete web s tuto nabídkou, který takové tlačítko obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti Facebook. Obsah doplňku bude převeden společností Facebook přímo do vašeho prohlížeče a bude jím integrován přímo do webu. Proto nemáme žádný vliv na obsah údajů shromažďovaných společností Facebook prostřednictvím takového doplňku, a proto vás informujeme v souladu s našimi aktuálními znalostmi: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Začleněním doplňku obdrží společnost Facebook informaci, že jste si otevřeli příslušnou stránku naší nabídky. Pokud se přihlásíte na Facebook, síť Facebook bude moci propojit návštěvu s vaším facebookovým účtem. Pokud komunikujete s doplňky, např. pokud kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ nebo odešlete komentář, příslušné informace budou převedeny vaším prohlížečem přímo do společnosti Facebook a budou tam uloženy. Pokud nejste členem sítě Facebook, stále bude možné, aby společnost Facebook zjistila a uložila si vaši IP adresu. Podle sítě Facebook budou v Německu ukládány pouze anonymizované IP adresy. Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Facebook a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://facebook.com/about/privacy a https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Tato nabídka používá tlačítka služby Twitter. Tato tlačítka nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Twitter“). Lze je rozpoznat podle pojmů, jako jsou „Twitter“ nebo „Sledovat“, společně se stylizovaným modrým ptáčkem. Pomocí těchto tlačítek můžete sdílet příspěvek nebo stránku této nabídky na Twitteru nebo nás sledovat na Twitteru. Pokud otevřete web dané internetové účasti, který takové tlačítko obsahuje, váš server zřídí přímé připojení k serverům sítě Twitter. Obsah tlačítek sítě Twitter bude převeden společností Twitter přímo do vašeho prohlížeče. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Twitter prostřednictvím takového doplňku a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi, podle kterých budou při použití tlačítka převedeny pouze vaše IP adresa a adresa URL příslušného webu a nebudou použity k žádnému jinému účelu, než je uvedení daného tlačítka. Další informace lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Náš web používá Google reCAPTCHA ke kontrole a zabránění automatizovaným serverům („robotům“) v přístupu na náš web a interakci s ním. Toto je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google). Prostřednictvím certifikace na ochranu soukromí mezi EU a USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google zaručuje, že při zpracování dat ve Spojených státech bude dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Tato služba umožňuje společnosti Google určit, ze kterého webu byl váš požadavek odeslán a z jaké adresy IP bylo použito vstupní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může Google shromažďovat další informace nezbytné k poskytování a záruce této služby.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zabezpečení našich webových stránek a v prevenci nežádoucího automatizovaného přístupu ve formě spamu apod. Google na adrese: https://policies.google.com/privacy nabízí podrobné informace o obecném zacházení s vašimi uživatelskými údaji.

XING

Tato nabídka využívá tlačítko „Xing“ sociální sítě XING, kterou provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg/Německo (dále jen „Xing“). Tlačítko lze rozpoznat podle pojmu „Xing“ na zbarveném pozadí většinou petrolejové barvy. Při otevření jakéhokoli z našich webů, které obsahují dané tlačítko, zřídí váš prohlížeč připojení k serverům společnosti Xing, pomocí kterých budou prováděny funkce „tlačítka sdílení Xing“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty počítadla). Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Xing prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Podle společnosti Xing neukládá společnost Xing žádné vaše osobní údaje týkající se otevření našeho webu, neukládá žádné IP adresy a nebude analyzovat vaše uživatelské chování ohledně používání souborů cookie v souvislosti s „tlačítkem sdílení Xing“. Aktuální informace o ochraně osobních údajů týkající se čas od času „tlačítka sdílení Xing“ a další informace lze najít na následující adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data protection.Chcete-li zabránit převodu a ukládání údajů týkajících se vaší osoby a vašeho procházení sítě Xing, musíte se před návštěvou našich webů odhlásit od sítě Xing a smazat soubory cookie (pokud nějaké existují) z prohlížeče.

LinkedIn

Tento web využívá doplňky sociální sítě „linkedin.com“, kterou provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Tyto doplňky jsou označeny logem společnosti LinkedIn. Když otevřete jakýkoli z našich webů, který takový doplněk obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností LinkedIn prostřednictvím tohoto doplňku a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Otevřením webu, který obsahuje daný doplněk, bude do společnosti LinkedIn převedena informace o tom, který z našich webů jste navštívili. Pokud se přitom přihlásíte jako člen sítě YouTube, společnost YouTube propojí tyto informace s vaším účtem na LinkedIn. Pokud se současně přihlásíte k LinkedIn, síť LinkedIn může dané informace propojit s vaším účtem na LinkedIn.

Pamatujte, že výměna takových informací bude provedena při otevření webu, který obsahuje daný doplněk, a to bez ohledu na to, zda s doplňkem komunikujete, či nikoli. Pokud komunikujete s doplňkem, např. kliknutím na tlačítko „sdílet“, budou příslušné informace převedeny přímo do společnosti LinkedIn a budou tam uloženy. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností LinkedIn a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí lze najít v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Chcete-li předejít převodu a ukládání údajů ohledně vaší osoby a vašeho procházení společností LinkedIn, musíte se před navštívením našich webů odhlásit ze sítě LinkedIn a vymazat z prohlížeče soubory cookie (pokud nějaké existují).

Doplňky YouTube (videa)

Tento web využívá doplňky sítě Youtube.de/Youtube.com, která je v zastoupení společností Google provozována společností Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Pokud otevřete stránku našeho webu, která obsahuje takový doplněk, bude zřízeno připojení k serverům společnosti YouTube a doplněk se zobrazí na webu oznámením ve vašem prohlížeči. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností YouTube prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Otevřením webu, který obsahuje daný doplněk, bude na server společnosti YouTube převedena informace o tom, který z našich webů jste navštívili. Pokud se přitom přihlásíte jako člen sítě YouTube, společnost YouTube propojí tyto informace s vaším účtem na LinkedIn. Při používání funkcí doplňku, například při kliknutí tlačítka spuštění videa nebo odesláním komentáře, budou dané informace propojeny např. s vaším uživatelským účtem YouTube; tomu lze zabránit pouze odhlášením se ze sítě YouTube před používáním doplňku. Informace ohledně shromažďování a používání platforem nebo doplňků lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.youtube.com.

Používání souborů cookies

Používáme soubory cookies a podobné technologie (společně dále jen „soubory cookies“) k identifikaci preferencí uživatelů našich webů a k optimalizaci webů. „Soubory cookies“ jsou malé soubory umístěné ve vašem koncovém zařízení. Mohou být používány k určení toho, zda již existuje komunikace z vašeho koncového zařízení s našimi weby. Tímto můžeme propojit obsah našich webů s vašimi potřebami cíleným způsobem, a tak zlepšovat naši nabídku pro vás. Z naší strany budou identifikovány pouze soubory cookies na vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze prostřednictvím souborů cookies shromažďovat tehdy, pokud je to povinné z technických důvodů, například k umožnění zabezpečeného přihlašování.

Soubory cookies jsou povinné pro správné fungování našich webů. Proto když navštívíte náš web, nejprve se vás zeptáme, zda souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies ve vašem koncovém zařízení. Během toho vás budeme informovat o tom, jak můžete soubory cookies zakázat nebo je později znovu povolit.

Pokud se rozhodnete soubory cookies nepoužívat, nastavíme tzv. „do-not-track“ soubor cookies, jehož prostřednictvím náš webový server rozpozná, že zde není možné nastavovat žádné další soubory cookies. V takovém případě, nebo pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, že obecně nepřijímá žádné soubory cookies, následkem může být funkční omezení naší nabídky; např. nebude možné poskytovat služby, jako jsou oblasti přihlášení nebo filtry obsahu.

Soubory cookies lze také nastavit třetími osobami, jako jsou výše uvedené sociální sítě, a tyto soubory cookie jsou integrovány do našeho webu jako „doplňky sociálních sítí“. K souborům cookies třetích osob nemáme žádný přístup a nejsme schopni ovlivnit jejich použití.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Jakékoli soubory cookies nastavené ve vašem koncovém zařízení můžete kdykoli smazat nebo můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby obecně nepřijímal žádné soubory cookies; následkem mohou být funkční omezení naší nabídky. Přečtěte si pokyny ve vašem prohlížeči nebo od výrobce vašeho koncového zařízení, kde jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak výše uvedené činnosti provést.

Bezpečnost

Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Údaje jsou například ukládány v bezpečném provozním prostředí, ke kterému nelze získat veřejný přístup. Pokud si přejete kontaktovat nás e-mailem, pamatujte na to, že důvěrnost převedených údajů nebude zaručena. Obsah e-mailů může být kontrolován třetími osobami. Proto doporučujeme, abyste nám veškeré důvěrné informace, např. dokumenty k žádostem, zasílali výhradně poštou nebo prostřednictvím našeho portálu pracovních příležitostí.

Změna prohlášení o ochraně údajů

Z právních a / nebo organizačních důvodů budou občas nutné změny nebo úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. V tomto ohledu si prosím všimněte aktuální verze našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, ke kterému můžete také automaticky přistupovat kliknutím na příslušný odkaz, který se vám zobrazí, když požadujete soubory cookies. Změny se vždy vztahují na osobní údaje shromážděné v budoucnu. Ochrana údajů, které jsme před změnou shromáždili a uložili, není ovlivněna.

Vaše právo na informace, opravy a vymazání, právo vznést námitku

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Váš požadavek je možný ve volné formě, doporučujeme vám však použít textový formulář. K tomu použijte e-mailovou adresu [marketing@rittal.cz] nebo kontaktní údaje uvedené v části Tiráž.

Kromě možnosti povolit nebo zakázat soubory cookies nás můžete kdykoli informovat o zákazu používání vašich údajů v budoucnu, odvolat dříve udělený souhlas, požádat o vymazání vašich údajů nebo nás informovat o jejich změně.

Pro Váš dotaz, žádost o výmaz nebo opravu prosím e-mailovou adresu [marketing@rittal.cz] nebo kontaktní údaje uvedené v části Tiráž.