Objevte řešení pro Váš průmysl

Řešení pro průmysl

Objevte řešení pro vaše odvětví

Nové technologie a trendy mění váš průmysl. Digitalizace, individualizace a ochrana klimatu jsou toho nejlepším příkladem. Zabýváme se výzvami, které z toho vyplývají. Naše průmyslové know-how týkající se právního rámce, předpisů a průmyslových norem nám umožňuje lépe porozumět vašim požadavkům. 


"Rittal - The System." těží z vysoké míry flexibility a standardizace, která nám pomáhá poskytovat průmyslová a IT řešení na míru pro vaši společnost bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte.

Přehled průmyslových odvětví

Automobilový průmysl

Začínáme na první pozici

Automobilový průmysl v současné době čelí největšímu převratu ve své historii s přechodem na elektromobilitu.

Kolokace

Optimální infrastruktury pro kolokační služby

Colocation is enjoying strong growth and is an important area of business for data centre operators, especially Internet and cloud providers.

Železniční technika

Dosáhněte svého cíle rychleji

Budoucí koncepce mobility zvyšují tlak na stávající i nové dopravní infrastruktury a na provozovatele železnic. Je proto nanejvýš důležité zajistit, aby vše probíhalo hladce.

Elektrotechnika a automatizace

Vytváření hodnot pomocí automatizace

Digitalizace přinesla revoluci ve výrobě rozváděčů.

Finance

Digitalizace - nové příležitosti pro finanční sektor

Technologie jako blockchain a kryptoměny přinášejí finančnímu sektoru nové výzvy. Především však nabízejí nové příležitosti a možnosti pro zvýšení efektivity a bezpečnosti. Společnost Rittal nabízí dokonalá řešení, která splňují požadavky finančních...

Zdravotní péče

Jsme připraveni na digitální zdravotnictví

Digitalizace mění celé odvětví zdravotní péče a elektronické zdravotnictví bude hrát stále důležitější roli v poskytování zdravotní péče. Příkladem jsou služby, jako jsou videokonzultace, využití dat z nositelných zařízení do diagnostiky a péče o...

Informační technologie

5G, IoT a AI - nové výzvy pro telekomunikační sítě

Používání internetu v posledních letech prudce vzrostlo a očekává se, že i v budoucnu bude silně růst. Předpokládaný vysoký objem dat bude klást větší nároky na telekomunikační společnosti a telekomunikační infrastrukturu.

Letiště

Rittal spolehlivě zajišťuje chod letišť

I zde digitalizace vytváří nové obchodní modely, které pokrývají celý průřez leteckého průmyslu.

Námořní průmysl

Kompletní řešení pro drsné podmínky prostředí

Život na širém moři může být velmi náročný, takže technické systémy používané v námořním průmyslu vyžadují vysoce účinnou ochranu proti vlivům prostředí, jako je vlhkost, velké výkyvy teplot a silné vibrace.

Strojírenství

Digitalizovaný a propojený, připravený na budoucnost

Digitalizace a Průmysl 4.0 nebo internet věcí (IoT) jsou velmi důležité pro strojní průmysl na straně poskytovatele i uživatele.

Potravinářský průmysl

Bezpečnost potravin, hygiena a digitalizace

Bezpečnost potravin je během výrobních operací nejvyšší prioritou. Udržitelnost je také stále důležitější.

Zpracovatelský průmysl

Moderní a efektivní procesy ve zpracovatelském průmyslu

Zpracovatelský průmysl je sužován různými poruchami. Transparentní, efektivní a kontrolované procesy na všech úrovních společnosti jsou klíčovým faktorem úspěchu.

Retail

Inteligentní retailové řešení

Ze všech změn, které ve světě podnikání v posledních letech proběhly, má největší dopad digitalizace trhu a chování spotřebitelů.