Nástroj pro digitalizaci

Data potřebují prostor

Průmyslové základy evropské ekonomiky byly málokdy zasaženy tolika změnami najednou. Průmysl prochází změnami – a to nejen z hlediska technologií. Jak zvládne tlak na zvýšení efektivity a produktivity a zároveň zvládne přechod na novou energetickou technologii? Jak se dokáže vypořádat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a zároveň – nebo právě proto – realizovat digitální transformaci?

Investice do automatizace a digitalizace jsou zásadní, pokud si chce firma udržet konkurenceschopnost. To je jasné. Ale řeší investice také problémy? Markus Asch, generální ředitel Rittal International a Rittal Software Systems, si to nemyslí. "Technologie jsou nástroje, které potřebujeme. Skutečně důležitý potenciál však spočívá v optimalizaci a industrializaci celých hodnotových řetězců. Jen tak můžeme s dostupnými zdroji zrychlit výrobu.  Pro výstavbu smart továren a rozšiřování infrastruktury energetických sítí se nesmí ztrácet  čas, a to i navzdory nedostatku kvalifikovaných pracovníků“.

Jak to provést? "Musíme vytvořit ideální datový tok napříč všemi procesy, kdy jsou jednotlivá pracoviště datově propojená  a data se zároveň samozřejmě ukládají ve vhodných úložištích" říká pan Asch. "Dodávky energie, které jsou nákladově efektivní a dlouhodobě spolehlivé, digitální transformace v továrnách a menší uhlíková stopa výrobků v průmyslu – ničeho z toho nelze dosáhnout izolovaně. Potřebujeme transparentnost napříč celými hodnotovými řetězci."

"Zde se skutečně projevují silné stránky otevřených datových prostor jako ekosystémů," vysvětluje Sebastian Seitz, generální ředitel společností Eplan a Cideon. "Umožnění spolupráce mezi jednotlivými sektory vyžaduje více než jen technické prostředky. Stejně důležité jsou definice, které vytvářejí konsensus o příslušných otázkách suverenity dat, a software, který ji zabezpečuje na technické úrovni."

Co to vlastně znamená a jakou roli hrají datové prostory? A proč je přechod na novou energetiku nejen výzvou, ale také hnací silou? Více se dozvíte v našem rozhovoru se Sebastianem Seitzem, který ukazuje praktické příklady smart výroby ve společnosti Rittal (na obrázku výše) a nabízí pohled na výhody ekosystému  Catena- X  automotiv.

Více informací naleznete zde.