Příslušenství pro klimatizační systémy

Rozvod vody

K odvádění a vypouštění kondenzátu a k odborné instalaci vodní přípojky a regulace objemového proudu.

Rozvod vody

Elektrické odpařování kondenzátu pro střešní chladicí jednotky Blue e+

Odpařovač kondenzátu odpařuje vznikající kondenzát a odvádí jej do okolního vzduchu přes vnější otvor pro výstup vzduchu z chladicí jednotky.

Rozvod vody

Elektrický odpařovač kondenzátu

K montáži na rozváděčovou skříň z vnější strany. S možností použití pro všechny chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda (nástěnná montáž).

Rozvod vody

Záchytná láhev na kondenzát

K montáži na rozváděčovou skříň. S možností použití pro všechny chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda. Boční bezpečnostní přepad. Objem cca 0,75 l.

Rozvod vody

Hadice pro odvod kondenzátu

K odvodu a vypouštění kondenzátu. K připojení na chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda.

Rozvod vody

Připojovací sady pro výměníky tepla vzduch/voda

Pro odbornou instalaci vodní přípojky a regulaci objemového proudu.

Rozvod vody

Vyrovnávací ventil

Pro použití s výměníky tepla vzduch/voda. Zejména pokud je ve vodním chladicím okruhu umístěn více než jeden výměník tepla. Správně nastavený ventil zajišťuje stejné množství chladicího média pro všechny spotřebiče.

Rozvod vody

Tvarovka G ⅜"

Pomocí adaptéru s vnitřním závitem G ⅜" můžete k výměníku tepla vzduch/voda připojit pevné potrubí pro přívod i odvod chladicího média.

Rozvod vody

Chladicí médium (hotová směs) pro chillery a výměníky tepla vzduch/voda

Toto chladicí médium slouží kromě ochrany proti zamrznutí také k potlačování růstu bakterií a jako optimální ochrana proti korozi.