Ri4Power TS 8

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Časově úsporná instalace systému, inovativní modulární komponenty.

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Boční moduly funkčníhoprostoru

Základní konstrukční prvky pro montáž vnitřního vybavení. Systém pro montáž jedním pracovníkem.

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Montáž výkonových spínačů

Pro snadnou montáž vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Oddělovací plechy funkčních prostorů

Horizontální oddělení (podlážky) funkčních prostorů.

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Dělené montážní desky pro boční moduly do funkčního prostoru (pro vnitřní členění)

S průchodkou nebo bez ní, pro přímé upevnění na bočních modulech funkčních prostor.

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Nosné rámy pro řadové vestavné přístroje

Sada nosných rámů pro upevnění řadových vestavných přístrojů (např. MCB).

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Spojovací sada - montážní příslušenství pro rozváděčovou skříň přípojnic nebo vedení přípojnic nahoru

Pro přípojnicovou skříň nebo vedení přípojnic vzhůru slouží jako opěra pro vertikální přípojnicový systém Maxi-PLS/Flat-PLS.

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Systémové chassis pro spojovací pole

K montáži přípojnicového systému Maxi-PLS nebo Flat-PLS přímo pod nebo nad výkonový jistič.