3301800 - IT střešní chladicí jednotka

  • Chlazení IT vybavení v IT skříních, které jsou umístěny samostatně v sekundárních místnostech.
  • Zařízení podporuje vedení vzduchu "zepředu dozadu", typické pro IT aplikace a reguluje teplotu přiváděného vzduchu do serveru na nastavenou požadovanou teplotu.
  • Teplý vzduch odváděný z IT vybavení je nasáván ze zadní části IT skříně do zařízení, kde je po ochlazení vyfukován dopředu před 19" rovinu.
  • Rovnoměrné rozdělení vzduchu před 19" rovinou
Ilustrační foto
Přidat příslušenství?
Všeobecně
Filtrační vložky
Hadice pro odvod kondenzátu
Dveřní polohový spínač
Přidat na poptávkový seznam