7338321 - Jednostka Slave do DET-AC III Master

  • Jednostka uzupełniająca do DET-AC III Master z dodatkowym układem gaśniczym
  • W połączeniu istnieje możliwość gaszenia do pięciu połączonych szaf
  • Jednostka DET-AC III Slave dostarcza środek gaśniczy dla danej szafy
  • Detekcja następuje wyłącznie w systemie DET-AC III Master
  • Gaszenie uruchamia się jednocześnie we wszystkich systemach
  • System DET-AC III Slave może być również stosowany w połączeniu z systemem EFD III
Ilustracja poglądowa
Dodać akcesoria?
Dodatkowo wymagane są
Zestaw rur
Czujniki dostępu
Szyny ślizgowe
Dodaj do listy zapytania ofertowego