Winkelwagen

Full service internet provider kiest voor duurzame datacenters

De geschiedenis van Internet Access Facilities B.V. (IAF) gaat terug naar de beginjaren van het internet. Al in de jaren tachtig, toen uitsluitend universitaire instellingen en grote bedrijven toegang hadden tot basale internetdiensten van Surfnet en Usenet, stelden de initiatiefnemers van de stichting Internet Access Foundation zich tot doel om internationale netwerken ook voor kleinere bedrijven toegankelijk te maken. In 1992 werd de stichting IAF opgericht die in 1994 in het Noorden van Nederland de eerste eigen hosts op het Internet kon aansluiten. Het waren de jaren van het 14K4 modem, van inbelverbindingen en bestandsoverdracht via UUCP. Intussen is IAF als besloten vennootschap onder de naam Internet Access Facilities uitgegroeid tot een van de modernste full service internet providers buiten de Randstad. In 2010 heeft IAF haar IT-infrastructuur ondergebracht in het datacentrum van zusterbedrijf Twents Datacentrum (TDC) in Enschede, dat zich onderscheidt door hoge prestaties en optimale duurzaamheid.

Balans

Peter Peters, die vanaf het begin bij IAF betrokken is, benadrukt het belang van energiebesparing voor het succes van de onderneming: "Met dit nieuwe datacenter realiseren we momenteel een PUE waarde (Power Usage Effectiveness) van 1,2. Dat is een mooie score, maar het kan nog beter. Ons uitgangspunt is: wat we niet verbruiken, dat hoeven we ook niet aan onze klanten door te berekenen. Het energieverbruik vormt de grootste kostenpost voor datacenters, dus een lager energieverbruik is goed voor onze concurrentiepositie. Voortdurend analyseren we meetgegevens over het energieverbruik en de belasting van de IT-racks en realiseren we een optimale balans tussen koelvermogen en energieverbruik. De praktijkgerichte adviezen van onze ICT-partner X-ICT en de energiebesparende producten van Rittal helpen ons daarbij. Zo maken we bewust geen gebruik van een verhoogde vloer, maar blazen we de koude lucht via Rittal LCP Inline koelsystemen direct in de volledig afgesloten koude gangen met IT-racks. Het scheiden van de koude en warme luchtstromen levert een extra energiebesparing op. Een chiller en een externe vrije koeler op het dak zorgen voor een kostenefficiënte toevoer van voldoende gekoeld water voor de LCP Inline modules in de koude straten."

Service en beheer

Bij de inrichting van dit nieuwe datacenter hebben IAF en TDC nadrukkelijk gekeken naar de beheeraspecten. Peters: "Onze klanten waarderen onze klantgerichte service. We bieden maatwerk en onze helpdesk wordt bemand door technici die vlot en zonder administratieve omwegen aanpassingen kunnen uitvoeren. De onderhoudsvriendelijke apparatuur van Rittal biedt ook hier de nodige efficiëntiewinst. Alleen wanneer je over de hele breedte optimaal inspeelt op kostenbesparende technologie kun je als klein datacenter concurrerend blijven."

Download