Winkelwagen

Instituut voor Toetsontwikkeling Cito

Klaar voor een leerzame toekomst met Rittal RimatriX5

Cito ontwikkelt examens, toetsen en leerlingvolgsystemen voor de onderwijs- en beroepspraktijk, waaronder de bekende Cito Eindtoets. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelt Cito de landelijke eindexamens voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast realiseert het bedrijf certificeringstrajecten voor uiteenlopende vakgebieden en vervult Cito een adviesrol bij examineringen en trainingen.

Sinds januari 2011 beschikt Cito over een nieuw bedrijfspand in Arnhem. Het transparante gebouw, dat op 30 maart door koningin Beatrix feestelijk werd geopend, telt 450 flexibele werkplekken en tientallen multifunctionele vergaderfaciliteiten. Aan de basis staat een schaalbare IT-infrastructuur waarmee Cito tijdig kan inspelen op de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland. Willem Zegers, hoofd ICT Beheer Cito: "Met het oog op de verhuizing hebben we een pakket van eisen opgesteld waaraan de nieuwe IT-infrastructuur moest voldoen. Naast een maximale betrouwbaarheid streefden we naar een schaalbare totaaloplossing die recht zou doen aan de functionaliteit van dit pand. De bekende Cito Eindtoets (meer dan 500.000 toetsformulieren) en de landelijke eindexamens generen grote hoeveelheden dataverkeer. Bovendien neemt het gebruik van videomateriaal bij examens en toetsen toe, waardoor steeds hogere eisen aan de prestaties van onze informatietechnologie worden gesteld."

RimatriX5

In de eerste fase van de aanbesteding vroeg Cito aan diverse leveranciers om offertes te maken voor de IT-infrastructuur, de hardware, de netwerk- en de telefoonfaciliteiten in het gebouw. Ook brachten de medewerkers van de afdeling ICT een bezoek aan het Rittal technologiecenter in Reeuwijk. Senior Systeembeheerder Jan de Groot: "We waren met name geïnteresseerd in de schaalbaarheid van het RimatriX5 systeem. Een nieuw pand, een nieuwe manier van werken met flexibele werkplekken, een toenemend gebruik van de IT-infrastructuur dat alles vroeg om een flexibel systeem met uitbreidingsmogelijkheden. De modulaire Rittal systeemproducten bieden ons alle vrijheid om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en houden mogelijkheden open om ons IT-systeem verder te perfectioneren. Verder spraken de energiebesparingmogelijkheden van het watergekoelde Rittal LCP koelsysteem ons aan."

Toekomst

Cito streeft naar een volledig redundante IT-opstelling, met twee main equipment rooms (MER) en twee satellite equipment rooms (SER) die samen garant staan voor een compromisloze betrouwbaarheid en een optimale veiligheid van de systemen. Ook aan het koelsysteem stelt Cito hoge eisen. De Groot: "Onze ICT-apparatuur is ondergebracht in Rittal TS8 behuizingen. De vergaande miniaturisering van de hardware heeft een toegenomen warmteontwikkeling per rack tot gevolg, maar elk TS8 rack wordt op rackniveau door watergekoelde Rittal LCP-modules naar exact de juiste temperatuur afgekoeld. Naast de TS8 racks en het LCP-systeem maakt ook een modulaire UPS deel uit van het Rittal RimatriX5 systeem. De UPS is opvallend stil omdat deze is ondergebracht in een afgesloten behuizing en wordt samen met de batterijen gekoeld met de LCP modules tussen de TS8 racks. Zowel de LCP modules als de UPS maken voor het koelwater gebruik van dezelfde drycooler op het dak van ons gebouw. Dat levert aanzienlijke energiebesparingen op." Zegers: "Met het Rittal RimatriX5 systeem is Cito klaar voor een leerzame toekomst."

Download