Winkelwagen

Vanaf eind 2014 hebben we alleen nog te maken met de nieuwe norm

Actueel is de overgang van de bestaande NEN/EN/IEC 60439 - naar de nieuwe NEN/EN/IEC 61439-norm. Wat betekent dit voor de bouwers van schakelkasten, verdeelsystemen en besturingskasten?

Temperatuurhuishouding

Voor de betrouwbaarheid van een installatie is het van belang een schakelkast te bouwen die is voorzien van een goede temperatuurhuishouding. Componenten worden weliswaar steeds compacter ontworpen, maar tegelijkertijd dissiperen ze meer warmte. Rekening houdend met de nieuwe NEN/EN/IEC 61439-norm is het vereist om de temperatuur is de schakelkast door te berekenen en relevante of noodzakelijke maatregelen te treffen.

Energieverdeling

Bij het ontwerpen van energieverdelers/besturingskasten is het belangrijk de richtlijnen te volgen die voor deze panelen gelden. Doordat processen complexer worden en zaken als besturing en energieverdeling steeds meer met elkaar zijn verstrengeld, wordt het steeds lastiger om de juiste componenten voor de bouw van de verdeler bij elkaar te zoeken.

EMC

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) staat voor het vermogen van een elektrisch systeem om naar behoren te blijven functioneren in een omgeving waarin sprake is van elektromagnetische velden, zonder deze omgeving - waar ook andere systemen toe behoren - ontoelaatbaar te beïnvloeden. In een schakelkast is het vaak niet eenvoudig om dit te realiseren.

Kennis in de praktijk

Kennis is macht, ook in de paneelbouw. Rittal organiseert regelmatig kosteloze themadagen, seminars en workshops.

Overzicht seminars