Jernbaneteknologi

Raskere til målet

Fremtidens mobilitetskonsepter øker presset på eksisterende og ny infrastruktur, og forsterker kravene til jernbaneoperatørene. Passasjertallene og godsmengden øker. Det er derfor avgjørende å sikre problemfri prosessflyt, slik at påliteligheten og punktligheten kan ivaretas samtidig som høye sikkerhetsstandarder overholdes.

Høy effektivitet og maksimal driftssikkerhet fra samme leverandør

Rittal tilbyr skreddersydde løsninger for jernbaneindustrien. Komplette system- og infrastrukturløsninger for alle områder innen jernbaneteknologi sikrer problemfri drift – for alle oppgaver på togstasjoner, signalskap langs skinnegangen og i tunneler.

  • Takket være smart modulsystem av kabinetter (enkeltvegger og doble vegger) og klimatisering
  • Takket være robuste utendørsskap av kvalitetsmaterialer med UV-bestandig lakk og høy kapslingsgrad
  • Med plastskap, perfekt egnet for bruk i tunneler
  • Takket være energieffektive kjøleløsninger med bredt ytelsesspektrum og stort temperaturområde fra -30° til +60° Celsius

Schweizerische Südostbahn AG

Fremtidsrettet datasenter for ekstraordinær tilgjengelighet

For Schweizerische Südostbahn har punktlige tog aller høyeste prioritet. En forutsetning for at det skal lykkes, er at IT-systemene fungerer pålitelig.