Produksjon

Bli bedre med industri 4.0 og automatisering

Rittal tilbyr helautomatiserte maskiner for mekanisk bearbeiding, bestykning og konfeksjonering. EPLAN Smart Wiring gjør det enklere enn noen sinne å fullføre kablingen. Dermed knyttes alle arbeidsstasjoner sammen til én effektiv, gjennomgående prosess via data fra den virtuelle prototypen.

Rittal Automation Systems leverer alt som gjør produksjon av apparatskap med automasjon enklere, raskere, samt med presis og reproduserbar – en ideell arbeidsflyt fra én kilde.

Tilskjæring

Den digitale tvillingen leverer alle data for boring og tilskjæring for å forberede lengdevariable komponenter som DIN-skinner, støtteskinner, kabelkanaler og kabelkanaldeksler for montering.

Våre løsninger

Spar opptil 60 % med Secarex 

 • Høyytelsesverktøy for raskt, nøyaktig og pålitelig arbeid
 • Du oppnår en betydelig tidsbesparelse sammenlignet med manuell kapping
 • For vanlige monteringsskinner trenger du ikke endre malene
 • Kappeoptimaliseringen reduserer materialkostnadene

Mer om Secarex kappesenter

Reduser ledetiden, produksjonsfeil og
kostnader med:

 • Effektiv bruk av ressurser
 • Økt etterlevelse av tidsfrister gjennom optimal prosjekteringssikkerhet
 • Rask implementering av endringer som kommer i siste øyeblikk
 • Datasikkerhet og automatiske oppdateringer ved bruk av toppmoderne teknologi

Skapmodifisering

Tilpasning av kapslingen og mekanisk bearbeiding av flate deler utføres automatisk med en CNC-maskin, basert på bore- og fresedata i den digitale tvillingen.

Våre løsninger

Opptil 74 % besparelser med Perperex BC 

 • Du arbeider 8x raskere i stål og 20x raskere i rustfritt stål (sammenlignet med manuell maskinering)
 • Med ca. 150 kapslinger/år er investeringen i en Perforex BC inntjent etter ca 2,5 år
 • De programmerte produksjonsordrene er tilgjengelig umiddelbart, de kan brukes om igjen, og er enkle å kopiere og endre

Mer om Perforex bearbeidingssenter BC

89 % besparelse med Perforex LC

 • Du øker kuttehastigheten 20 ganger (for rustfritt stål sammenlignet med Perperex BC)
 • Berøringsfri og vibrasjonssvak maskinering uten verktøyslitasje – med lave støyutslipp
 • Takket være 3D-maskinering er det ikke nødvendig å klemme fast arbeidsstykket flere ganger
 • Øk produksjonen og få bedre konkurransekraft

Mer om Perforex LaserCenter LC

Reduser ledetiden, produksjonsfeil og
kostnader med:

 • Effektiv bruk av ressurser
 • Økt etterlevelse av tidsfrister gjennom optimal prosjekteringssikkerhet
 • Rask implementering av endringer som kommer i siste øyeblikk
 • Datasikkerhet og automatiske oppdateringer ved bruk av toppmoderne teknologi

Mekanisk installasjon

Ut fra apparatenes plassering i den digitale tvillingen genereres 2D-layouts som inneholder all informasjon som trengs for installasjonen.

 • Praktisk løsning for transport av apparatskap og apparatskapkombinasjoner
 • Kan belastes med opp til 1,8 t
 • Testet i henhold til maskindirektivet
 • Du gjør dataene dine synlige for alle prosjektdeltakerne langs hele verdikjeden
 • Se og kommenter endringer i nettleseren, uavhengig av hvor du måtte befinne deg
 • Du kommuniserer og samarbeider enkelt og papirløst – på tvers av ulike prosjekter, disipliner og selskaper

Mer om EPLAN eView

 • Ergonomisk løsning for bygging av apparatskap
 • Flyttbare, også monteringsbord som kan justeres i høyde og vinkel
 • Enkel, variabel innfesting av montasjeplater ved bruk av hurtigklemmer
 • Uavhengig av strømnett, minimalt plassbehov når det ikke er i bruk
 • LT 1000 lagrings- og transportvogn for enkel håndtering av flate deler
 • Trinnvise instruksjoner for enkel montering av styreskap med mekaniske og elektrotekniske komponenter
 • Fra komponentbeskrivelse til nøyaktig plassering – all nødvendig informasjon er tilgjengelig i digital form – og i 3D
 • Statusinformasjon forenkler ordreoverføring mellom ulike medarbeidere og muliggjør ordreovervåking

Mer om EPLAN Smart Mounting

 • For bøying, stansing og kapping av samleskinner
 • Fleksibel og enkel håndtering
 • Praktisk høydejustering av området som skal bearbeides
 • Helautomatisk bearbeiding av samleskinner med produktløsninger fra Ehrt, inkludert tilkobling til RiPanel Processing Center

Mer om kobber maskin CW 120-M

Merking

Data for apparatmerking fra den digitale tvillingen sendes videre til etikettprinteren, slik at manuell inntasting, sortering og bearbeiding bortfaller.

Våre løsninger

 • Overføring av data via standardiserte grensesnitt til etikettutskriftssystemer fra komponentprodusenter
 • Ingen manuelle inndata, sortering eller behandling er nødvendig

Mer om EPLAN Electric P8

Konfeksjonering

Opprettingen av den digitale tvillingen omfatter bl.a. definering av optimale kabelstrekninger for de elektriske forbindelsene fra koblingsskjemaet i skapet, og beregning av de nødvendige lengdene på alle forbindelser.
Sammen med opplysningene fra koblingsplanen om farge, diameter, materialtype og ledernes endebehandling, leverer den digitale tvillingene dataene som trengs for manuell eller helautomatisk konfeksjonering av ledninger og kabler. Standardiserte grensesnitt gjør det også mulig å tilrettelegge disse dataene for helautomatisk konfeksjonering.

Våre løsninger

Opptil Opptil 80 % besparelse med Wire Terminal 

 • Fra 300 skap/år er inntjeningen på en Wire Terminal ca 2,5 år
 • Helautomatisk produksjon garanterer kontinuerlig høyeste kvalitet
 • Magasin-orientert ledningsinnmating

Mer om kabelmaskinen Wire Terminal WT

Opptil 40 % besparelse med halvautomater

 • Øker effektiviteten ved rutinemessig arbeid som kapping, avisolering og krymping
 • Du reduserer produksjonstiden, kombinert med enestående repeterbarhet

Mer om halvautomater

Kabling

Kablingsinformasjonen i den digitale tvillingen benyttes til å visualisere kablingsstrekningene og tilkoblingssituasjonen til forbindelsene.
Komplett informasjon kombinert med visualisering av monterings- og tilkoblingssituasjonen gjør det mulig å utføre kablingen uten koblingsskjema.

Våre løsninger

Spar opptil 20 % med Smart Wiring 

 • Du arbeider 100 % digitalt
 • Montasjeoppsett, utstyr, tilkoblinger, koblingsutførelse og forlegging er tydelig vist
 • Ved endringer i siste liten kan du utføre en automatisk prosjektjustering for å unngå feil
 • Statusinformasjon forenkler prosjektoverlevering mellom ulike medarbeidere og gir enkel prosjektovervåking
 • Magasinorientert ledningsproduksjon

Mer om EPLAN Smart Wiring

Kontroller

Punkt-til-punkt-forbindelseslistene for ledninger, kabler, klemmer og apparater bidrar til å forstå potensielle feil før apparatskapet tas i drift.

Våre løsninger

 • Du gjør dataene dine synlig for alle prosjektdeltakerne langs hele verdikjeden
 • Se og kommenter endringer i nettleseren, uavhengig av hvor du måtte befinne deg
 • Du kommuniserer og samarbeider enkelt og papirløst – på tvers av ulike prosjekter, disipliner og selskaper

Mer om EPLAN eView

Spar opptil 20 % med Smart Wiring 

 • Du arbeider 100 % digitalt
 • Montasjeoppsett, utstyr, tilkoblinger, koblingsutførelse og forlegging er tydelig vist
 • Ved endringer i siste liten kan du utføre en automatisk prosjektjustering for å unngå feil
 • Statusinformasjon forenkler prosjektoverlevering mellom ulike medarbeidere og gir enkel prosjektovervåking
 • Magasinorientert ledningsproduksjon

Mer om EPLAN Smart Wiring

 • Trinnvise instruksjoner for enkel montering av styreskap med mekaniske og elektrotekniske komponenter
 • Fra komponentbeskrivelse til nøyaktig plassering – all nødvendig informasjon er tilgjengelig i digital form – og i 3D
 • Statusinformasjon forenkler ordreoverføring mellom ulike medarbeidere og muliggjør ordreovervåking

Mer om EPLAN Smart Mounting

Til neste prosesstrinn: Drift og service

Rittal Automasjonssystemer

Konfeksjonering

Halvautomatisk og helautomatisk fremtidsrettede løsninger for ledningsbearbeiding.

Rittal Automasjonssystemer

Strømskinnebearbeiding

Rask, eksakt og ergonomisk bøying, stansing og kutting av samleskinner av kobber og aluminium.

Kabling

EPLAN Smart Wiring

Den virtuelle kablingsassistenten for produksjon av apparatskap. Fra tilkoblingspunktet til forleggingsvei gir programvaren deg som skapinstallatør all nødvendig informasjon digitalt – om nødvendig også i 3D.