Bauer Systeme

Datakvalitet helt fra begynnelsen

En omfattende automatisering og konsekvent digitalisering av alle prosesser er viktige suksesskriterier i produksjon av styrings- og koblingsanlegg. Slik kan effektiviteten optimeres langs hele verdiskapningskjeden. Selskapet Bauer Systeme fra Bretten i Tyskland viser hvilke resultater en slik modell kan gi. Til elektrisk planlegging benytter Bauer Systeme generelt Eplan Electric P8. Deretter fremstilles en 3D-oppbyggingsplan i Eplan Pro Panel, der det opprettes en virtuell prototype. "I prosjekteringen legger vi grunnlaget for automatiseringen på verkstedet", forklarer Oliver Martin, leder for elektrisk konstruksjon hos Bauer Systeme. Alle påfølgende prosesser er basert på dataene som opprettes der. Og ikke bare på verkstedet – også i innkjøp, økonomiske beregninger, vareadministrasjon, logistikk og arbeidsforberedelser benyttes de samme dataene. For å oppnå høy kvalitet i produksjonen, kreves også en tilsvarende kvalitet under planleggingen. Bare korrekte data kan sikre at etterfølgende problemer forløper automatisert uten problemer.

Eplan-databasen er nøkkelen til prosjekteringsprosessen vår, og vedlikeholdes dermed svært omhyggelig.
Oliver Martin, leder for elektrisk konstruksjon, Bauer Systeme
End-to-end automation and consistent digitalization of all processes are success factors in panel building and switchgear manufacturing.

Høy grad av detaljer sikrer effektivitet

"Vi benytter oss av svært mange funksjoner i Eplan Electric P8", forklarer Martin: "Få andre produsenter av styringsanlegg har så stor datatetthet som det vi realiserer." Både elektriske planer og virtuelle prototyper er dermed svært detaljerte, og dermed svært omfangsrike. Koblingsskjemaet og den virtuelle prototypen utgjør grunnlaget for alle etterfølgende arbeidstrinn. Jo mer detaljert planleggingen er, jo mer effektivt skjer produksjonen. Det betyr litt mer arbeid på planleggingskontoret, men det lønner seg raskt i den påfølgende produksjonen. Alt i alt kan prosjektene realiseres med mindre personalinnsats.

Automatisering av verkstedet

Hvor viktig høy datakvalitet er, viser seg på verkstedet der koblingsskapene bearbeides med et Perforex-bearbeidingssenter fra Rittal Automation Systems. "Dataene for Perforex kommer direkte fra oppbyggingsplanleggingen – i verkstedet kan bearbeidingen deretter startes med et par museklikk", forteller Martin. I tillegg til bearbeiding av koblingsskap, muliggjør den kontinuerlige databeholdningen også automatisert konfeksjonering av ledninger og tilkutting av DIN-skinner og kabelkanaler. Den høye graden av digitalisering av alle prosesser hos Bauer Systeme, viser seg i verkstedene: Både i maskinproduksjonsverkstedet og elektroverkstedet jobber medarbeiderne uten printede planer.

Oversikt

Prosjekt
Bauer Systeme GmbH
Sted
Bretten, Tyskland
Bransje
Electrical-and-Automation
Utfordring

Høy kvalitet i produksjonen

Løsning
  • Elektrisk planlegging i Eplan Electric P8, 3D-oppbyggingsplaner i Eplan Pro Panel
  • Dataene er grunnlag for alle andre prosesser (innkjøp, lønnsomhetsberegninger, vareadministrasjon, logistikk osv.)
  • Høy grad av detaljer allerede i planleggingsfasen
  • Bearbeiding av koblingsskapene i Perforex-bearbeidingssenter