Cargill B.V.

Optimal prosessikkerhet

De fleste matvarene vi handler i butikken inneholder grunningredienser, som planteolje, fruktjus eller kakaosmør, som er produsert, behandlet, pakket eller transportert av Cargill et eller annet sted i verden. Det internasjonale konsernet har over 155 000 medarbeidere i 70 land. I Nederland har selskapet to produksjonssteder, i Zaandam og Wormer, der kakaobønner bearbeides til kakaopulver og kakaosmør. Produktkvalitet som smak, farge og smeltetemperatur avhenger av mange faktorer. Blant annet spiller temperaturen en viktig rolle. Samtidig er det svært strenge krav til hygiene. Rittals produkter og service bidrar til at alle krav til en perfekt kakaobønne kan innfris optimalt.

Rittals serviceteknikere kjenner ikke bare Rittal-produktene ut og inn – de er også godt informert om hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder. Kombinasjonen av Rittals produkter og Rittals service er en viktig del av prosessikkerheten.
John Deijle, Produksjons planlegger, Cargill Nederland

Apparatskapklimatisering for kverneverk

Et viktig arbeidstrinn er maling av kakaobønnene. Store, kraftige elektromotorer driver kvernene. Hver motorgruppe drives av en frekvensomformer og kontrolleres av en programmerbar styringsenhet. Komponentene i koblingsskapet utvikler varme, og må derfor kjøles kontinuerlig for å fungere feilfritt. Til klimatiseringen benytter Cargill Nederland kjøleaggregater fra Rittal. Det er høye krav til kjøleeffekten i koblingsskapskjølerne, ettersom omgivelsestemperaturen kan bli opptil 45 °C. Totalt benyttes det rundt 50 Blue e+ kjøleenheter fra Rittal i produksjonslokalene Zaandam.

Forebyggende vedlikehold for maksimal prosessikkerhet

For å sikre høy tilgjengelighet på kjøleenhetene, og dermed sikre produksjon, har Cargill inngått en vedlikeholdsavtale med Rittal. Innenfor rammen av et Life Cycle Maintenance (LCM)-system blir det utført vedlikehold og service på alle kjøleenheter, samt utskifting ved behov. Rittals serviceteam henter defekte deler hos Cargill kostnadsfritt, reparerer dem og leverer dem tilbake på fabrikken. Slitasjeutsatte deler i kjøleaggregatene overhales eller skiftes ut fagmessig og i god tid. Dermed garanteres optimal tilgjengelighet hos kunden. Medarbeiderne ved teknisk avdeling hos Cargill i Zaandam bidrar til tilgjengeligheten ved å ha et visst antall driftsklare kjøleaggregater i reserve, klare til bruk.

Forebyggende vedlikehold og overhaling av kjøleaggregatene sørger dessuten for høy energieffektivitet. Hvis kunden etter en servicekontroll bestemmer seg for å skifte ut en defekt kjøleenhet, leverer Rittal service rapporten gratis og sørger dessuten for korrekt avfallshåndtering av gamle kjøleenheter og kjølevæske, samt all nødvendig dokumentasjon.

Oversikt

Prosjekt
Cargill B.V.
Sted
Zaandam og Wormer, Nederland
Bransje
Food-and-Beverage-Industry
Utfordring

Strenge krav til hygiene ved bearbeiding av kakaobønner

Pålitelig kjøling av apparatskap ved omgivelsestemperaturer på inntil 45 grader Celsius

Høy tilgjengelighet på kjøleenhetene

Løsning

50 Rittal Blue e+ kjøleenheter

Vedlikeholdsavtale med Rittal i form av et Life Cycle Maintenance (LCM)-system for vedlikehold, reparasjoner og utskifting av apparater

Reserveapparater tilgjengelig