Chindata

Datasenter innen syv måneder

Fremtidsutsiktene i Kina's økonomi er fortsatt vekst. Dermed øker også behovet for flere IT-systemer og store datasentre. I stedet for å bygge opp sine egne datasentre, foretrekker mange bedrifter å benytte IT-tjenester i nettskyen. Slik sparer man egne investeringer i IT-maskinvare, og gjør det mulig å benytte seg av den IT-kapasiteten trenger raskt og fleksibel. En av Kinas største leverandører av colocation- og nettskyløsninger, Chindata Co. Ltd., stod overfor utfordringen å skulle implementere et nytt datasenter på kort tid, å valgte Rittal som partner for konseptutvikling og realisering.

Sammen med Rittal klarte vi å bygge opp et komplett hyperscale-datasenter på bare syv måneder. Ekspertene fra Rittal overrasket oss positivt med innovative ideer til kjølekonseptet og den modulbaserte oppbyggingen av IT-rackene.
Jessica Song, Vice President, Director of Planning and Design Academy, Chindata

Chindata driver allerede ni store datasentre med strategisk plassering i Kina, som Beijing, Shenzhen, Shanghai, Shanxi og Hebei, i tillegg til 220 mindre datasentre. Det nye datasenteret "Guanting Lake New Media Big Data Industry Base" med et areal på 130 000 kvm og en IT-effekt på opptil 16 megawatt er blant de største datasentrene i Kina.

En av suksessfaktorene for den raske oppbyggingen var nøyaktig planlegging og godt avstemt samkjøring mellom byggeledelsen og ekspertene fra Rittal. Det gjorde det for eksempel mulig å arbeide parallelt på ulike komponenter i datasenteret under byggefasen. Forhåndskonfigurerte og modulbaserte komponenter ble implementert i datasenteret av Rittal i henhold til fremdriften i byggingen. Takket være stram koordinering av fremdriften og det modulbaserte konseptet kunne de bygge opp et komplett, funksjonsdyktig datasenter på bare syv måneder.

I det nye hyperscale-datasenteret installerte Rittal en modifisert variant av Rittal TS8-skapsystemet. I denne varianten har IT-rackene 52 høydeenheter. Ved hjelp av intelligent rack-energifordeling kan Chindata aktivere enkelte rackinnsatser og overvåke energiforbruket helt presist. Over 8000 Rittal TS8 IT-skap og over 250 varmgangsinnkapslinger ble installert. Chindata planlegger allerede byggingen av flere nettsky-datasentre, og vil også i fremtiden benytte seg av Rittal som løsningpartner for konseptutvikling og implementering.

Oversikt

Prosjekt
Chindata
Sted
Beijing, Kina
Bransje
Colocation
IT-infrastructure
Utfordring

Korte tidsfrister for oppbygging av et nytt datasenter

Areal på 130 000 kvm, 16 megawatt

Løsning

Nøyaktig planlegging og samkjøring mellom Rittal og byggeledelsen

Bruk av forhåndskonfigurerte og modulbaserte komponenter

Over 8000 TS 8 IT-skap og 250 varmgangsinnkapslinger