Nestlé Sveits

Energieffektivitet for kaffebrenning

Adgangen til Nestlé forskningssenter for kaffe i Orbe i Sveits minner om en labyrint. I den relativt beskjedne produksjonshallen i Nestlé Production Technology Center (PTC) befinner det seg utallige ledninger, maskiner og koblingspaneler. I dette testanlegget utarbeidet utviklerne Nespresso-kapslene før de gikk i produksjon. Gjennom tidene har også frysetørking av kaffe blitt optimalisert i denne hallen. Takket være produktinnovasjoner med stor suksess har Nestlés forskningssenter (PTC) satt standarden for utviklingen av ny prosessteknologi i konsernet. PTC benytter seg også av kompetansen til en rekke partnere, og var derfor villige til å utføre en test som viste den økte energieffektiviteten til Rittal Blue e+ sammenliknet med et standard-kjøleaggregat.

Vi er alltid motivert til å bidra til at ekte innovasjon får gjennomslag.
Philippe Demarque, prosjektleder, Nestlé PTC Orbe
I næringsmiddelindustrien er det ikke bare behov for prosessvarme, men også behov for så konstant og energieffektivt kjøling som mulig.

Sparing av kjøleenergi i fokus

I næringsmiddelindustrien trengs ikke bare prosessvarme, men også mye kjøling – og den bør være så energieffektiv som mulig. I tillegg til kjølelaggragat og hurtigkjøling av næringsmidler trengs det også energi til kjølingen av elektriske styringsanlegg. For å sikre konstant temperatur i et apparatskap, må det føres bort varme kontinuerlig. Nestlé Sveits engasjerer seg for et ressurseffektivt næringsliv, og har inngått konkrete forpliktelser for fortløpende forbedringer av miljøregnskapet (f.eks. CO2-utslipp, vannforbruk).

Rittal tok kontakt med Nestlé PTC og foreslo å utføre en sammenlikningstest mellom et konvensjonelt Blue e-kjøleaggregat og et aggregat i den nye generasjonen Blue e+. Begge ble montert i identiske Rittal apparatskap som allerede var i drift i produksjonen. Rittal bidro med det nye kjøleaggregatet i testperioden, og stilte måleprotokoller og måleenheter til rådighet i ett år. Allerede nå er det klart at Rittal Blue e+ prinsippet forbedrer energieffektiviteten under kjølingen betraktelig. Ut fra de foreløpige resultatene forventes strømforbruket å bli ca. 72 prosent lavere i testperioden i forhold til det eldre Blue e standardaggregatet.

Aktiv og passiv kjøling

Med den nyeste generasjonen veggmonterte kjøleaggregat i serien Blue e+ tar apparatskapkjøling et enormt skritt fremover. Rittal har lykkes med å utnytte potensialet i to typer teknologi for varmeoverføring. For det første sørger en turtallsregulert kompressor for optimal kjøleeffekt. For det andre er det montert et såkalt varmerør, eller "heat pipe". Rører er fylt med et kjølemiddel som fyller hele volumet både i væske- og gassform. På ett punkt i røret, ved fordamperen, overføres varmen fra innsiden av apparatskapet til væsken, som da fordamper umiddelbart. Dermed oppstår det et trykkfall inne i røret, som gjør at dampen som oppstår stiger opp til kondensatorområdet. Den latente varmen som er tatt opp, overføres her til omgivelsesluften, og kjølemiddelet skifter aggregattilstand fra gass til væske. Takket være tyngdekraften strømmer det flytende kjølemiddelet tilbake til fordamperen, og kretsløpet starter på nytt. Dette prinsipp fungerer bare når temperaturen utenfor koblingsskapet er lavere enn inne i koblingsskapet. Med et varmerør kjøler man nærmest gratis uten noen ekstern innvirkning.

Sikkerhet mot svikt

Ved hjelp av tre reguleringsmoduser sikres konstant temperatur i koblingsskapet; i varmerørmodus, i hybridmodus (varmerør og kompressor) og i kjølekretsløpmodus (dersom temperaturen er høyere utenfor skapet enn inne i det). Dessuten har apparatet digitale grensesnitt: Dermed kan data avleses i sanntid, og feilmeldinger kan f.eks. sendes til en smarttelefon. Det innovative Blue+-prinsippet gir enorme fremskritt i kjøleteknologien.

Oversikt

Prosjekt
Nestlé Research Center
Sted
Orbe, Sveits
Bransje
Food-and-Beverage-Industry
Utfordring

Økt energieffektivitet ved kjøling

Reduserte CO₂-utslipp og lavere strømforbruk

Løsning

Sammenlikning mellom Rittal Blue e kjøleaggregater og den nyeste generasjonen Blue e+

Rundt 72 % lavere strømforbruk