Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Opptil1500 ledninger på åtte timer

Å styrke automatiseringen er et viktig mål for Andreas Ripploh. Bedriften hans, Ripploh Elektrotechnik & Engineering, har nå tatt i bruk en Wire Terminal fra Rittal for å styrke produktiviteten i kabelkonfeksjoneringen. Den nye maskinen kan konfeksjonere opptil 1500 ledninger i løpet av et 8-timers skift. Og ettersom ingen handlinger trengs fra operatøren etter at et oppdrag er satt i gang, produserer Wire Terminal den samme mengden om natten. "Neste morgen kan medarbeiderne hente ledningene ut av maskinen og starte kablingen", forklarer Ripploh. Wire Terminal utfører arbeidstrinnene kutting, avisolering, endehylser og merking av ledningene helautomatisk.

Med Wire Terminal er produktiviteten i kabelkonfeksjoneringen firedoblet.
Andreas Ripploh, innehaver og daglig leder, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Gjennomgående digitalisering

Ripploh har digitalisert alle prosesser og automatisert dem så langt det er mulig. Data fra prosjekteringen styrer prosessene i verkstedet. 3D-planleggingen i Eplan Pro Panel leverer f.eks. data til CNC-maskinen for bearbeiding av flate komponenter og for helautomatisk konfeksjonering av ledninger. Hver medarbeider har en egen iPad med oppdragene og all nødvendig informasjon. Koblingsskap, konfeksjonerte komponenter og dessuten magasinene med ledninger som er konfeksjonert med Wire Terminal, er utstyrt med QR-koder. Medarbeiderne skanner QR-koden med iPad-en, og kan bearbeide oppdraget. "Først når en godkjent plan ligger på serverer, kan en medarbeider begynne med kablingen", forklarer Ripploh. På iPad-en kan medarbeideren dessuten få vist hvordan kablene skal føres. Det gir stor effektivitet og høy hastighet, og reduserer samtidig risikoen for feil.

Den nye Wire Terminal-maskinen er perfekt integrert i den digitale arbeidsflyten hos produsenten av styrings- og koblingsanlegg. For firmasjefen har Wire Terminal enda en avgjørende fordel: "Nå kan vi også fastlegge sekvensen, altså rekkefølgen for konfeksjoneringen av ledningene." Denne funksjonen er viktig for effektiviteten i kablingen. Slik kan kablingen utføres i optimal rekkefølge tilpasset hvert enkelt oppdrag, og dermed skje raskt og effektivt.

Raskere produksjon med færre fagfolk

Takket være omfattende automatisering og digitalisering har styrings- og koblingsanleggprodusenten oppnådd mye, sier firmasjefen: "I dag kan vi utføre betydelig flere oppdrag med det samme antallet medarbeidere, enn vi kunne for et par år siden." Det er særlig viktig i et arbeidsmarked med stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Ettersom den digitaliserte arbeidsflyten gir strenge føringer for prosessene i verkstedet, kan dessuten medarbeidere som bare har intern opplæring overta en del av oppgavene. Ripploh er allerede i gang med å forberede de neste trinnene for mer automatisering. Ettersom Wire Terminal plasserer de konfeksjonerte ledningene i spesielt definerte magasiner, undersøkes mulighetene for direkte overlevering til en robot som utfører kablingen. "Vi arbeider med dette, og tror at vi om ca. to år skal få hjelp av en robot til kablingen", sier Ripploh om fremtiden.

Oversikt

Prosjekt
Ripploh Elektrotechnik & Engineering
Sted
Ostbevern, Tyskland
Bransje
Electrical-and-Automation
Utfordring

Automatisering for raskere prosesser i verkstedet

Tilrettelegging av en enhetlig datastandard

Løsning

Styring av alle verkstedprosesser med data opprettet i Eplan

Konfeksjonering av opptil 1500 ledninger på åtte timer

Automatiske arbeidstrinn som kutting, avisolering, endehylser og merking i Wire Terminal