W. Althaus AG

Automasjon i produksjon av styrings- og koblingsanlegg

I produksjonen av styrings- og koblingsanlegg er det stort optimaliseringspotensial. Det sveitsiske firmaet W. Althaus AG har gjennomgått alle prosesser og automatisert så mye som mulig. Suksesstrategien: Kontinuerlige prosesser og data fra prosjektering til produksjon, og helt frem til kontroll av anleggene. Systemkomponenter fra Rittal spiller en viktig rolle takket være den komplette datatilgjengeligheten.

Takket være optimalisering av prosesskjeden har vi i de siste to-tre årene oppnådd en effektivitetsøkning på rundt 20 prosent i produksjonen.
Walter Althaus, innehaver, W. Althaus AG

Data må være fullstendige

Under maskinvare-prosjekteringen utvikles først en løsning som innfrir kundens behov på en optimal måte. Deretter utføres den elektriske planleggingen med Eplan Electric P8.

Etter den elektriske planleggingen oppretter fagpersonalet hos W. Althaus AG en virtuell prototype av koblingsskapet i Eplan Pro Panel. Kvaliteten på prototypen er helt avhengig av at alle data for mekaniske mål, elektriske tilkoblinger og kommersielle informasjon foreligger for alle komponenter som benyttes. Den enkleste måten å få tilgangen til dataene, er å importere dem direkte til Althaus' lokale Eplan-database fra Eplan Data Portal, som for øyeblikket inneholder nøkkeldata for ca. 480 000 artikler og apparater – deriblant Rittal systemkomponenter. Med koblingsskap-systemteknologien fra Rittal realiseres styrings- og koblingsanleggene på en standardisert og modulær måte.

Direkte aktivering med prosjekteringsdata

Produksjonen av styrings- og koblingsanlegg er fortsatt preget av mye manuelt arbeid. W. Althaus AG har derimot tatt i bruk så mye automatisering som mulig. For eksempel gjennomføres routingen for kabelkonfeksjonering direkte fra Eplan Pro Panel.

Automatisert bestykning av terminaler

I tillegg til kabelkonfeksjonering er montering av terminaler på DIN-skinnene et arbeidsintensivt trinn i produksjonen. Dermed kom ideen om å automatisere terminalbestykningen med en maskin. Resultatet er utviklingen av terminalbestykningsmaskinen Athex. Avhengig av utstyret kan bestykningsmaskinen ta imot opptil 6000 klemmer og montere dem automatisk på DIN-skinnene. Også merking av terminalene skjer direkte i maskinen. Kuttemaskinen Cutex kompletterer bestykningsmaskinen på en ideell måte. Denne kutter skinnene til riktig lengde og merker dem direkte.

Og begge maskinene kan brukes direkte med data fra Eplan-prosjektet. Kombinasjonen av de to maskinene reduserer antall manuelle arbeidstrinn betydelig i denne delen koblingsanleggsproduksjonen. Den automatiserte monteringen har potensial til å øke produktiviteten med rundt 50 %.