Xylem Services GmbH

Reduserte driftskostnader med Blue e+ kjøleaggregater fra Rittal

Ozon brukes til å rense vann både ved drikkevannsforsyning og avløpsvannbehandling. Gassen produseres i spesielle anlegg der ozonet fremstilles ved hjelp av elektrisk utlading – en prosess som krever mye elektrisk energi. En av verdens ledende produsenter av ozon-vannbehandlingsanlegg er bedriften Xylem Services GmbH i Herford i Tyskland, som er en del av Xylem-gruppen med over 12 500 medarbeidere internasjonalt. Anleggene fra Herford selges over hele verden under merkenavnet Wedeco. Ettersom energikostnadene under driften er relativt store i forhold til investeringskostnadene, legger Xylem stor vekt på høy energieffektivitet. For kjøling av koblingsanleggene benytter Xylem derfor kjøleaggregater i serien Blue e+ fra Rittal.

Rittal leverer koblingsskap og passende kjøleteknikk med streng overholdelse av leveringstidene. På grunn av den store etterspørselen har vi for øyeblikket en produksjonstid på bare fire uker. Da er en systemleverandør som Rittal veldig viktig for oss.
Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management hos Wedeco
Xylem relies on (wall-mounted) “Blue e+” cooling units from Rittal for cooling switchgear.

Effektelektronikk trenger kjøling

Produksjonen av ozon krever mye elektrisk energi: Et anlegg som produseres én kilo ozon i timen, har et elektrisk forbruk på ca 5–6 kW. Det aktuelle anlegget for en kjemisk fabrikk i Taiwan produserer opptil 20 kilo ozon i timen, og har dermed en total tilkoblingseffekt på over 100 kW. I et slikt anlegg ligger effekttapet som omdannes til varme i koblingsskapene, på rundt åtte prosent. For å beskytte komponentene i koblingsskapene mot høy temperatur ble Rittal TS 8-koblingsskapene utstyrt med to ekstra kjøleaggregater i den nye serien Blue e+ fra Rittal med 6 kW kjøleeffekt hver.

Betraktelig lavere driftskostnader

De nye kjøleaggregatene i serien Blue e+ har betydelig høyere energieffektivitet enn tidligere modeller. Særlig hybriddrivverket, med en kombinasjon av varmerør og dellastdrift, bidrar til kraftig energiinnsparing. Kjølingen er dimensjonert for en temperatur på 35 °C i apparatskapene når utetemperaturen også ligger på 35 °C. Ved lavere utendørstemperaturer trenger kjøleaggregatene langt mindre energi. I tillegg er kompressorkjølingen energioptimert. Den høye energieffektiviteten, og dermed innsparingspotensialet for kundens driftskostnader, er en stor fordel ved anleggene fra Xylem, som er i drift mer eller mindre døgnet rundt. Hvis koblingsskapkjølingen har 2 kW lavere effektforbruk, fører 8500 driftstimer i året raskt til at Xylems kunder sparer inn et femsifret eurobeløp i energikostnader i et anleggs levetid.

Fleksibel spenningstilkobling en fordel

For internasjonale selskaper som Xylem er det viktig at drift med ulike spenninger er mulig. Uavhengig av om anleggene skal leveres til USA, Japan, Mexico, Storbritannia eller Skandinavia fungerer kjøleaggregatene med den nettspenningen som er tilgjengelig. Tidligere måtte Xylem enten montere ulike kjøleaggregater for forskjellige nettspenninger eller benytte ekstra transformatorer. I internasjonal handel er det dessuten vesentlig at kjøleaggregatene er UL-listet. Formaliteter og forskrifter for godkjenning av anlegg varierer avhengig av hvor de skal tas i drift. Dessuten er internasjonalt tilgjengelige komponenter, service og reservedelforsyning viktig for Xylem. Og med en internasjonal leverandør som Rittal har de alltid en kompetent lokal kontaktperson.

Oversikt

Prosjekt
Xylem Services GmbH
Sted
Herford, Tyskland
Bransje
Machine-Building
Utfordring

Høy energieffektivitet ved kjøling av koblingsanlegg

Innsparing av energikostnader

Løsning

Rittal TS 8-apparatskap

To Rittal Blue e+ kjøleaggregater (à 6 kW)