Edge Computing

Rustet for den digital omveltningen med edge computing

Data er en viktig råvare både nå og i fremtiden, og verdien kan økes ved hjelp av analyser og videre bearbeiding. For å utnytte innsamlede data best mulig, må de bearbeides raskt og kontinuerlig. Da gjelder det å unngå tidkrevende overføring til fjerne datasentre. Særlig ved tidskritiske applikasjoner kan latenstiden for dataoverføring over store avstander være et problem.

Her kommer edge computing inn i bildet: Skreddersydde datasentre analyser innsamlede data i utkanten av nettverket, nemlig der dataene oppstår – derav den engelske betegnelse edge. Slik legger bedrifter et avgjørende grunnlag for digitalisering av driften.

Our performance promise:

  • The Edge Data Center configurator can be used to configure fully fledged turnkey solutions.
  • Micro Data Centres (security safes) provide a high level of protection for your edge application.
  • Security rooms or container solutions ensure maximum security and scalability.