Edge Computing

Rustet for den digital omveltningen med edge computing

Data er en viktig råvare både nå og i fremtiden, og verdien kan økes ved hjelp av analyser og videre bearbeiding. For å utnytte innsamlede data best mulig, må de bearbeides raskt og kontinuerlig. Da gjelder det å unngå tidkrevende overføring til fjerne datasentre. Særlig ved tidskritiske applikasjoner kan latenstiden for dataoverføring over store avstander være et problem.

Her kommer edge computing inn i bildet: Skreddersydde datasentre analyser innsamlede data i utkanten av nettverket, nemlig der dataene oppstår – derav den engelske betegnelse edge. Slik legger bedrifter et avgjørende grunnlag for digitalisering av driften.

Vårt løfte:

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel bygger ut IT-infrastruktur med Rittal Edge-datasentre

Ved hjelp av Edge-datasentre fra Rittal bygger thyssenkrupp Steel opp den IT-kapasiteten de trenger direkte på produksjonsstedene, og kan dermed digitalisere mange prosesser i stålproduksjonen. For dette formålet ble det direkte på firmaområdet...

Songdo

Smartby i Korea

Såkalte smartbyer eller smart cities, altså høyteknologiske og nettverkssammenknyttede boområder, skal skape en bedre og mer bærekraftig måte å leve og arbeide på. En ny bydel i millionbyen Incheon i Sør-Korea er et aktuelt eksempel. Rittal har utviklet...

B. Braun

Et datasenter som oppfyller kravene i industri 4.0 på et blunk

IT-ekspertene hos B. Braun, en internasjonalt ledende produsent av medisinsk utstyr og farmasøytiske produkter, hadde en ekte utfordring: En ny, topp moderne produksjon forutsatte rask utbygging av IT-infrastrukturen.