Industri 4.0

Høyere effektivitet og nye forretningsmodeller med intelligente fabrikker

Takket være nettverkintegrasjon og digitalisering av produksjonen kan bedriftene oppfylle kundenes stadig større behov for individualisering, kvalitet og rask levering av produkter. En Smart Factory øker dessuten effektiviteten og åpner for nye forretningsmodeller og servicetilbud ved kommersiell utnyttelse av data og industriell analyse. Digitale tvillinger, maskinlæring, stordata og industriel analyse legger grunnlaget for at produksjonsbedrifter skal kunne agere raskt og kostnadseffektivt på markedet.

Smart produksjon er svaret på nye utfordringer

Smart produksjon, analyse av sensordata og økt fleksibilitet ved hjelp av digitalisering er tiltak som produksjonsbedrifter kan – og må – benytte seg av for å sikre konkurranseevnen i et stadig tøffere marked. En smart fabrikk er preget av digitale tvillinger, maskinlæring, stordata og industriel analyse. Disse modulene er nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre industriell produksjon mer fleksibel. Bruken av denne typen teknologi oppsummeres gjerne med begrepet industri 4.0. Alt dette er nødvendig for at bedrifter skal kunne tilpasse seg vekslende markedsforhold på kort varsel. Slik kan man tilpasse seg kundenes forventninger til alt fra individualiserte produkter til raskere levering via smart logistikk. Alt dette skjer samtidig som kostnadspresset øker, markedene forandrer seg og IT-systemene må sikres stadig bedre mot angrip og dataspionasje.

Men digitalisering av produksjonen gi langt flere svar og løsninger enn utfordringer: Permanente tilbakemeldinger fra sensorer i produksjonsanlegg gir bedre kvalitet, samtidig som kostnadene i produksjonen kan senkes. Og ikke minst kan data som innhentes under produksjonen legge grunnlaget for produktforbedringer eller nye servicetilbud til kundene – for eksempel ved at garantiforlengelser beregnes ut fra dokumenterte produksjonsdata.

Nettverksintegrasjon, styring og monitoring av produksjonsanlegg

På grunnlag av data kan bedriftene optimalisere verdiskapningskjedene eller realisere helt nye forretningsmodeller. For å utnytte alle disse fordelene, må produksjonsanleggene utstyres med sensorer for dataregistrering og grensesnitt for nettverksintegrasjon og styring. Samtidig trenger bedriftene kraftige IT-anlegg som kan lagre og analysere de stadig økende datamengdene. Da er ikke minst Edge Cloud-løsninger nyttige for å tilrettelegge den påkrevde lagrings- og databehandlingskapasiteten i nærheten av produksjonen.
Smart services kan dessuten bidra til monitoring og forutseende vedlikehold av systemene. Også detaljer som koblingsskapovervåkning og effektiv kjøling er viktige elementer i en smart, nettverkstilknyttet produksjon.

I dag kan vi avvikle betydelig flere oppdrag med samme antall medarbeidere enn for noen år siden.
Andreas Ripploh, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Rittal er din partner for industri 4.0 og IIoT

Rittal er en pådriver i utviklingen av industri 4.0, IIoT og smart factories takket være egne løsninger og smart services: fra koblingsskapovervåkning og intelligente kjøleløsninger til smart service-konsepter og datakapasitet i nettskyen. Vårt sortiment omfatter IIoT-kompatible kappe- og bearbeidingsmaskiner i Perforex-serien , helautomatisk ledningskonfeksjonering i Wire Terminal-serien, IIoT-grensesnitt for allerede eksisterende produksjons- og kjøleanlegg, spesialiserte programvareløsninger for industriell styring, industrial analytics og mye mer.

 

Fresing

Tilbehør / forbruksmateriell / maskinalternativer Perforex BC

Optimalt tilpasset porteføljen for utvidelse, oppgradering og utskifting.