Smartby

En smartby er bærekraftig og effektiv

Når mange mennesker bor, jobber, bruker transportinfrastrukturen og forbruker energi på et lite område, er effektivitet og bærekraft ikke lenger et spørsmål om å gjøre livet enklere, men en absolutt nødvendighet. For å takle disse utfordringene satser byer og kommuner i stadig større grad på smartby-konsepter.

Her sørger nettverksbaserte prosesser og sensorer for bedre trafikkflyt, mer attraktive kollektivtilbud, optimalisert gatebelysning, lavere energiforbruk i bygninger og mye mer.

Ved planlegging av smarte byer er det viktig at lokale myndigheter har oversikt. Den ønskede nytten kan bare oppstå når mange enkeltløsninger fungerer sammen og er perfekt avstemt med hverandre. Det gjør smarte byer til en typisk applikasjon for big data. En hel rekke individuelle data må registreres, samlesog analyseres både raskt og pålitelig, og deretter utløse de riktige styringstiltakene – noe som krever en IT-infrastruktur som sikrer maksimal pålitelighet.

I en digitalisert by er alt knyttet sammen i nettverk

Smarte byer krever toppmoderne nettverks- og databehandlingskonsepter, som stiller ekstremt høye krav til databeskyttelse og datasikkerhet. Rittal tilbyr alle IT-løsninger som trengs for utfordrende digitalisering og nettverksintegrasjon av offentlig infrastruktur. Vårt løfte for ditt smartbyprosjekt: