15. nov. 2022

RiLine

Toppmoderne strømfordeling med samleskinner

Styrings- og koblingsanlegg består av et bredt utvalg av forskjellige elektriske komponenter. Anleggsingeniører drar nytte av løsninger som muliggjør enkel prosjektplanlegging og dokumentasjon, slik at de kan utnytte plassen i kapslingene effektivt, samtidig som man sikrer enkel og pålitelig kobling mellom de enkelte elektriske utstyrskomponentene. Det siste innen samleskinnesystemer gir viktige fordeler i forhold til konvensjonell kabling av komponenter.

Strømfordelingssystem som bruker konvensjonell kabling.

Bruk av elektrisk energi i industrien gjør det nødvendig å bruke systemer designet for kraftdistribusjon til de forskjellige forbrukerne. Konvensjonell kraftdistribusjonsteknologi brukes i dag i større eller mindre grad.

I konvensjonelle systemkonfigurasjoner er beskyttelsesanordninger og koblingsutstyr montert på DIN-skinner og/eller C-skinner. Større utstyr skrus direkte på montasjeplate. Strøm tilføres ved hjelp av runde ledere eller flate kobberbånd. Hver tilkobling installeres separat, med monteringskostnader. Monteringstiden øker derfor i forhold til mengden koblingsutstyr som brukes. Ulike ledertverrsnitt og isolasjonsmaterialer gjør det vanskelig å beregne kortslutningsmotstanden. Nøyaktige beregninger er generelt svært kostbart. Et konvensjonelt strukturert system består også av forskjellige komponenter av forskjellige størrelser. Mangelen på et systemkonsept fører til dårlig plassutnyttelse, noe som resulterer i mange hull som ikke kan brukes til montering av utstyr. Den ikke-modulære utformingen av et konvensjonelt system er i tillegg ikke optimalt når det gjelder vedlikehold og systemutvidelse. Man har få ledige modulplasser tilgjengelig når man skal erstatte gamle komponenter med nye. Denne mangelen på fleksibilitet gjør det derfor vanskelig å modifisere eller utvide denne typen systemer for å møte endrede driftsparametere.

Følgende funksjoner er karakteristiske for konvensjonell design:

 • Strøm tilført komponenter (beskyttelsesenheter og bryterutstyr) ved hjelp av individuelle kabler
 • Lav kortslutningsmotstand
 • Ikke-modulær design
 • Problematisk vedlikehold
 • Mangel på designverifisering
 • Mangel på dokumentasjon
Totalt sett kan bruk av samleskinnesystemer kutte monteringsarealet med opptil 30 prosent i forhold til et system som bruker konvensjonell kabling.

Slik fungerer samleskinneteknologien

Utforming av et strømfordelingssystem i form av et samleskinnesystem med samleskinnefester og kobberskinner gjør det mulig å montere og koble smelteelementer og NH-sikringsbrytere direkte til samleskinnene på en enkel og pålitelig måte. Med utviklingen av samleskinnesystem-teknologien kan også andre komponenter monteres direkte på samleskinnesystemer. Dette gjøres ved å bruke komponentadaptere hvor beskyttelsesenheter og lavspennings koblingsutstyr kan monteres og spenningsforsynes direkte. NH-bussmonterte sikringsbrytere og bussmonterte sikringssokler kombineres med komponentadaptermodulene for å dekke samleskinnesystemet og tilby kontaktbeskyttelse av alle spenningsførende deler. Enhver utvidelse og modifikasjon av systemet utføres enkelt.

Komponenter spenningsforsynes i sin helhet fra samleskinnen. De elektriske koblingene skjer direkte med installasjon av sikringssokler og komponentadaptere. Dette gir enorme besparelser i monteringstid, samtidig som korte kabler også er mulig. Dermed minimeres strømtap (varme) og kortslutningsmotstanden øker. Sammenlignet med et konvensjonelt designet system, forblir et toppmoderne samleskinnesystem kortslutningssikkert og dermed funksjonelt og driftssikkert, selv med relativt høye kortslutningsstrømmer. Modulariteten til samleskinnesystem er også svært praktisk. I anleggsteknikk kan individuelle moduler forhåndskables før de monteres på samleskinnene. Dette forenkler også vedlikehold og utvidelse. Kontaktormoduler kan derfor skiftes ut svært raskt.

Følgende funksjoner er karakteristiske for den toppmoderne designet til et samleskinnebasert kraftfordelingssystem:

 • Strøm tilført komponenter (beskyttelsesenheter og lavspennings koblingsutstyr) direkte fra samleskinnen
 • Høy kortslutningsmotstand
 • Modulær design
 • Enkelt vedlikehold
 • Designverifisering mulig
 • Internasjonale godkjenninger
 • Maritim klassegodkjent DNV

Større effektivitet og større pålitelighet

Samleskinnesystemteknologien gir ekstremt enkel montering av flate kobberskinner. Disse kan enten settes inn i samleskinnefestet forfra eller fra siden. Samleskinnefestene fra Rittal, som er ledende global leverandør av løsninger for kapslingsteknologi, gjør det også mulig å installere ulike samleskinnetverrsnitt i samme type feste. Festene tilpasser seg automatisk til de forskjellige samleskinnene. Håndteringen under monteringen er også vesentlig enklere og tidsbesparende takket være de mange standardiserte komponentene. De koordinerte systemkomponentene forenkler dermed hvert trinn i systemproduksjonsprosessen. Adapterne – som produsentens enheter enkelt klipses fast på – er i direkte kontakt med samleskinnene, og eliminerer dermed fullstendig behovet for kabler på inngangssiden, for eksempel til en fordelerblokk. Den spesialintegrerte antisklibeskyttelsen sørger også for at komponentadapterne holder seg sikkert på plass i enhver installasjonsposisjon.

Mange produsenter av koblingsutstyr er i dag ikke lenger knyttet til én enkelt produsent av koblnigsutstyr, men skifter mellom ulike merker, avhengig av kundenes preferanser. Rittal RiLine samleskinnesystem for lavspents komponenter tilbyr en standardisert plattform som gjør det mulig for anleggsingeniører å bytte mellom en rekke testede bryterutstyrsmerker (inkludert Siemens, ABB, General Electric, Schneider Elektrik, Eaton, Terasaki, Mitsubishi, Rockwell) enkelt og problemfritt. I stedet for å endre fabrikat på hele koblingsanlegget, kan det nå installeres annet koblingsutstyr direkte, samtidig som designverifiseringen i henhold til IEC 61439 opprettholdes. De resterende systemkomponentene gir også maksimalt enkel montering. Enten det er tilkoblingsadapter for kabelinnføring ovenfra eller nedenfra, prefabrikkerte berøringssikre avdekninger for maksimal person- og anleggssikkerhet eller sikringskomponenter opp til 630 A, setter samleskinnesystemene fra Rittal systemkonseptet ut i praksis helt fra starten av. Totalt sett kan bruk av samleskinnesystemer kutte monteringsarealet med opptil 30 prosent i forhold til et system som bruker konvensjonell kabling.


Planlegging av standardkompatible systemer

En ytterligere fordel med standardiserte, toppmoderne samleskinnesystemer, er muligheten til å arbeide med programvare og dermed spare tid og penger ved å bruke effektive planleggingsprosesser. Rittal samleskinnesystemer kan for eksempel produseres raskt og enkelt ved hjelp av programvaren Rittal Power Engineering. Dette gir store fordeler ved produksjon av dokumentasjon, spesielt for standardkompatibelt bryterutstyr til IEC 61439. Programvaren tilbyr komplett støtte for å lage standardkompatible strømfordelinger, inkludert tilhørende dokumentasjon for designverifisering i henhold til IEC 61439-1/-2.

Planleggingsprogramvaren støttes av intuitiv menynavigering og gjør det enkelt for brukerne å konfigurere hele kraftfordelingssystemet fra Rittal. Alle viktige parametere, som f.eks. nominell transient strømmotstand, nominell kortslutningsmotstand (lcw), ønsket Ip-kapslingsgrad til kapslingen, klimakontrollparametere osv. tas i betraktning ved valg av samleskinnesystem. Den påfølgende innsettingen av komponentene er usedvanlig enkel og utføres grafisk ved hjelp av dra og slipp. Brukeren kan spesifisere reduksjonsfaktorene (RDF-verdiene) og maksimal merkestrøm for kretsene. Når man gjør dette, viser programvaren de maksimalt tillatte merkestrømmene for de enkelte kretsene. Når prosjektet er ferdig, kontrolleres den ferdige konfigurasjonen i tråd med IEC 61439-2-standarden for plausibilitet og hjelper brukeren med planleggingen. Den tilhørende designverifiseringen, inkludert alle individuelle verifikasjoner, leveres ved å trykke på en knapp.

Videre inkluderer ingeniørverktøyet sjekklister som brukerne enkelt kan skrive ut etter behov. Disse sjekklistene hjelper produsentene av bryterutstyret med å sikre at alle planleggings- og konstruksjonskrav er oppfylt. Flere funksjoner er tilgjengelige for brukerne etter at konfigurasjonen er ferdig. En monteringsplan med alle relevante artikler er tilgjengelig for å sikre at systemet kan settes opp raskt. Separate installasjonstider kan konfigureres for hver artikkel, slik at monteringskostnadene kan beregnes. Tegninger for videre bearbeiding kan eksporteres i ".dwg"- og ".dxf"-formatene, slik at de kan behandles i et kompatibelt CAD-program. Eksisterende prosjekter inkludert CAD-tegninger og delelister kan også overføres til Eplan P8 ved å trykke på en knapp. Teknisk dokumentasjon og bruksanvisninger er tilgjengelig for de mange funksjonene.