Rådgivning

Rådgivning

Bruk vår ekspertkunnskap til dine prosjekter og kunder

Områder hvor vi kan bistå deg: Prosessoptimalisering med dataintegrasjon fra planlegging til levering, samt bruk av effektive programvareverktøy og automatiseringsteknologi. Basert på de analyserte resultatene samarbeider Rittal med deg om å iverksette egnede tiltak for å oppnå en integrert og effektiv arbeidsflyt.

For å sikre at bedriften også drar nytte av disse tiltakene på lang sikt, kan vi sammen med deg kontrollere at de nyintegrerte prosessene har vært vellykket.

Value Chain Consulting

Helhetlig, systemovergripende og kundespesifikt.

Digitaliseringen i industrien gjør store fremskritt. Digitale data blir en stadig viktigere ressurs. I dag er ferdigstillingen av systemet tett synkronisert, og man står under et enormt tids- og kostnadspress. I tillegg til å levere et høykvalitetsprodukt, er bruk av den mest effektive prosessen et avgjørende konkurransefortrinn.
Fra planlegging og design til bestilling, produksjon og levering til service – når tavleprodusenter fokuserer på hele verdikjeden, kan de øke effektiviteten deres og bidra til markedsfordeler.

Rittal tilbyr et gjennomtenkt, integrert konsept som omfatter konsulenttjenester, programvare, produkter, support og service. Omfattende og systemuavhengig, men åpen for individuelle løsninger.

Digitaliseringen langs hele verdikjeden og datakonsistens på tvers av prosesser og systemer – dette er forutsetningene for å automatisere prosessene med apparatskapintegrasjon eller -modifisering.

Dine fordeler:

 • Vurdering av potensiale for effektivitet og produktivitetsøkning
 • Sikre konkurranseevnen på en bærekraftig måte
 • Optimalisering av verdikjeden
 • Redusert ledetid

Våre tjenester inkluderer:

 • Analyse av produksjonsprosessen, vist ved hjelp av målingsdiagrammer
 • Denne analysen etterfølges av en detaljert sluttrapport med konkrete automatiseringsløsninger for besparelser i verdikjeden

Best.nr. 1178.980

For å oppnå maksimal effektivitet i produksjonen av apparatskapintegrering må alle prosessene i produksjonslokalene vurderes nøye og planlegges.

Dine fordeler:

 • Optimal bruk av areal- og romutnyttelse, også i forhold til fremtidige produksjonsbehov
 • Integrering av automatiseringsløsninger i arbeidsflyten
 • Gunstig produksjons- og ferdiggjøringsflyt
 • Ergonomiske krav på arbeidsplassen

Våre tjenester inkluderer:

 • Planlegging og visualisering av alle resultater i en konkret hall-layout

Best.nr. 1178.981

Systemrådgivning

Vår konsulentpakke, merverdi for deg.
Sammen med deg utarbeider våre spesialister løsningsforslag for den omfattende Rittal porteføljen i fire trinn.

Trinn 1: Kundespesifikk analyse av dagens situasjon på alle nivåer

Trinn 2: Identifisering av potensiale for tids- og kostnadsreduksjoner

Trinn 3: Implementering av oppnådde resultater i konkrete tiltak

Trinn 4: Overvåking av iverksatte tiltak

Dine fordeler:

 • Høyere standardisering
 • Betydelige kostnadsreduksjoner (systemfordeler ved bruk av Rittal-standarder)
 • Raskere serieproduksjon
 • Applikasjonsoptimalisering
 • Redusert delkompleksitet
 • Design to Cost (DTC) ved bruk av mer effektivt tilbehør
 • Validering og optimalisering av klimakontroll i apparatskapet

Våre tjenester inkluderer:

 • Produktanalyse etterfulgt av en endelig presentasjon av resultatene
 • Kundetilpassede optimaliseringsforslag på alle nivåer

Løsningskompetanse for alle IT-scenarier

Rittal er en pioner innen nyskapende IT-løsninger som kan realiseres raskt og enkelt, samt drives effektivt og trygt. Løsningen vår tilbyr maksimal modularitet, skalerbarhet og effektivitet. Den strekker seg fra et enkelt IT-rack til nøkkelferdige datasentre i containere til fleksible infrastruktur- og skyløsninger. Dette tilbudet suppleres av fleksible servicemodeller som sikrer problemfri drift – til enhver tid. Dette gjør Rittal til en sterk partneren for din bedriften gjennom hele livssyklusen til datasenteret.

Vårt helhetlige utvalg av løsninger inkluderer grundig design og prosjektering av datasenteret, problemfri montering og installasjon samt profesjonell igangkjøring. I tillegg tilbyr vi en fremtidsrettet ettermarkedsservice og løsninger for modernisering og optimalisering.

For å sikre dette omfattende tilbudet av rådgivnings- og servicetjenester er Rittal IT-service og IT-prosjektsalg knyttet nært sammen. En sentral prosjektleder koordinerer alle arbeidstrinn – kompetanse fra én kilde som sparer deg for tid og kostnader.

Vil du vite mer om mulighetene dine? Du er velkommen til å kontakte oss for en samtale på +47 64 85 13 00 eller skriv til oss på e-post.

Ecosystem IT

Rask, sikker og suveren i alle IT-scenarioer

Hva om teknologi som nettsky- og edge computing, data analytics, AI og 5G bare fortsetter å utvikle seg – i sitt eget...