Kostnads og ressursbesparelser

Vår effektivitets- og serviceanalyse

Tillit er bra. Vår energianalyse og servicesjekk er bedre. Rittals produkter tilbyr bærekraft, pålitelighet og maksimal energieffektivitet. Som en helhetlig løsningsleverandør står vi ved din side som en partner for å akselerere veien til CO2-nøytral produksjon. Med helhetlig rådgivning og løsningskompetanse - individuelt og personlig. Sammen avdekker vi skjulte potensialer og tar dem i bruk. Målet er å reduserer kostnader i hele verdikjeden din, samtidig som du sparer ressurser. Vår effektivitets- og serviceanalyse anbefales for lønnsomhetsberegninger.

Effektivitetssjekk av kjøleaggregat i apparatskap

Ved effektivitetssjekken oppretter vi en personlig tilpasset effektivitetsanalyse for deg basert på den angitte enhetsinformasjonen og driftsparameterne. Basert på dette, identifiserer vi mulige innsparingspotensialer og inntjeningstider og gir deg anbefalinger om tiltak for å øke effektiviteten.

  • Oversikt over status og gjeldende ytelse til dine systemer og utstyr

  • Presentasjon av energikostnader og mulige besparelser

  • Spesifikke energisparestrategier for energirevisjoner iht. DIN EN 16247-1

Analysene kan kun utføres for industrielle aplikasjoner og kompressorstyrte kjøleaggregater.

Vi sørger for at alt drives problemfritt

En servicesjekk innebærer et besøk av en av våre serviceteknikere for å registrere data og tilstanden til aggregatene dine.. Det utføres en visuell inspeksjon av kjøleaggregatene, vurdere den generelle statusen og vedlikeholdsstatus for utstyret ditt, samt utarbeidelse en detaljert oversikt inkludert en statusrapport. Du vil da få en effektivitetsberegning med potensielle besparelser og inntjeningstid. Basert på dette, utarbeider vi anbefalinger for å forbedre din effektivitet og maskinens tilgjengelighet.

  • Oversikt over status og gjeldende ytelse til aggregatene dine
  • Spare- og optimaliseringspotensial
  • Konkrete strategier for energisparing for energirevisjoner iht. DIN EN 16247-1
  • Anbefalinger av tiltak for å redusere ikke-planlagt produksjonsstans og dermed kostnader knyttet til dette

Analysene kan kun utføres for industrielle anvendelser og kompressorstyrte kjøleaggregater.

Vil du vite mer?

Vår korte video forteller deg alt du vil vite om vår effektivitets- og servicesjekk.

IT-sjekk med CFD-analyse som tillegg

Klimakontroll står for en betydelig andel av energibruken i IT-systemer og datasentre. Det er nettopp her optimaliseringen av kjølesystemene dine er viktig. En lønnsomhetsberegning gir informasjon om avkastningen på investeringen din. La oss sjekke OT (Operational Technology) og IT-infrastrukturen din regelmessig. Dette forbedrer ytelsen og sikrer at risikoer identifiseres på et tidlig stadium.

Utfør IT-sjekken!

Våre IT-spesialister utarbeider raskt en første oversikt over IT-infrastrukturen din og vurderer eventuelle moderniseringskrav. Kontakt våre teknikere før neste frist for å få utført IT-sjekken. Vi hjelper deg gjerne med en innledende vurdering og råd om status til systemet ditt.

Basert på disse funnene, vil vi arrangere et oppfølgingsmøte der våre IT-spesialister dokumenterer alle detaljer om situasjonen. For å sikre effektiviteten og sikkerheten til din IT-løsningen er alle detaljer profesjonelt dokumentert – fra vedlikeholdsstatus, inkludert lekkasjer fra kjølesystemer til ukuransrisiko i samsvar med juridiske krav, retningslinjer og standarder.

Som et resultat av dette vil du få en evaluering med individuelle optimaliserings- og moderniseringsalternativer, inkludert identifiserte kostnadsdrivere, potensielle besparelser og risikominimering gjennom valgfri forebyggende utskiftingen av slitedeler. For å bistå med budsjettplanleggingen får du også et detaljert tilbud om implementering av alle identifiserte tiltak.

Computational Fluid Dynamics (CFD) er en numerisk beregningsmetode som tilbyr unike analysemuligheter for design og optimalisering av datasenterkjøling. CFD muliggjør digitale strømnings- og temperatursimuleringer i datasentre, noe som gjør det raskere å ta beslutninger om riktig kjøleløsning.

CFD-analyse brukes til IT-sjekk av datasenteret for å redusere kostnader, kontinuerlig forbedre tilgjengelighet, kapasitet og effektivitet og redusere risikoen for nedetid.

Er du interessert i å finne ut mer om effektiviteten til klimatiseringen av ditt anlegg? Send oss en uforpliktende forespørsel.