CE-samsvar

CE-merking av tomme Rittal apparatskap

Når det gjelder CE-merking, er tomme apparatskap i samsvar med gjeldende EU-direktiv, hvor merkeplikt gjelder iht. lavspenningsdirektivet 2014/35/EU med utgangspunkt i typetesting i henhold til DIN EN 62208.

Andre relevante direktiver som ikke gjelder for tomme skap:

Maskindirektiv 2006/42/EF
EMC-direktiv 2014/30/EU

Standarden for tomme skap er DIN EN 62208 er bare oppført bak lavspenningsdirektivet som en standard for vurdering av samsvar med kravene i direktivet. Derfor er tomme skap ikke CE-merket i henhold til andre direktiver.

I prinsippet utføres merkingen for alle skap som skal brukes som typegodkjente tomme skap iht. DIN EN 62208 for lavspennings-apparatskapkombinasjoner iht. DIN EN 61439-1/-2 eller -3 på typeskiltene. Samsvarserklæringer finnes på de respektive produktsidene på internett.

Siden standarden som brukes som grunnlag for merking ikke gjelder for skap som omfattes av de spesifikke produktstandardene (for eksempel elektronikkskap i henhold til IEC 60297 eller skap for informasjonsteknologiutstyr), er det bare de typiske industriskapene for lavspennings apparatkombinasjoner som merkes i henhold til gjeldende versjon.

Grunnleggende informasjon om CE-merking

Hva ligger bak

CE-merket er ikke en sertifisering, men betyr at produsenten frivillig har bekreftet positive produktegenskaper for produktene sine ved hjelp av testinstitusjoner.

Dette er et foreskrevet merke for alle produkter som er i samsvar med EU-direktiver.

Formålet med CE-merkingen er først og fremst å fjerne hinder for handel mellom EUs medlemsland. CE-merket er et administrativt merke, og var i utgangspunktet ikke ment for forbrukere og sluttbrukere. Det var ment som en indikasjon for markedsovervåkingsmyndighetene om at de merkede produktene oppfyller kravene i de tekniske harmoniseringsdirektivene, hovedsakelig sikkerhetskravene. Det skal forstås som et «teknisk pass» for visse produkter innenfor EØS-området.

Grunnlaget for CE-merkingen er harmoniseringskonseptet til EU-kommisjonen og den tilhørende forbedringen av europeisk standardisering. Hovedinnholdet er gjensidig anerkjennelse av eksisterende nasjonale forskrifter, standarder og spesifikasjoner. Spesielt for å beskytte forbrukerne, hvor det blir lagt vekt på helse, miljø og sikkerhet.