EDI

Elektronisk utveksling av standard forretningsprosesser mellom to selskaper

Hva er EDI?

EDI står for «Electronic Data Interchange» og er den elektroniske utvekslingen av standard forretningstransaksjoner mellom to selskaper.

Elektronisk overføring har to viktige funksjoner: EDI konverterer maskinkrypterte data til lesbare dokumenter. Denne utvekslingen av forretningsprosesser skjer i et standardisert format, der strukturen og organiseringen av en bestemt informasjon alltid er presis definert.

«Rittals mål er å tilby hver enkelt kunde et innkjøpssystem som er optimalt for nettopp dem. Når du bestiller kan du derfor velge mellom å sende en bestilling per faks, brev, telefon, e-post, nettbutikk eller EDI.»

Optimalisering av forretningsprosesser

Forretningsprosesser må fungere feilfritt og raskt. Mange slike prosesser skjer via EDI verden over. Ved å automatisere og forenkle prosesser kan man ta ut store besparelser, og man får en kommuniserer effektivt forretningspartnere imellom.

Vi gir deg et effektivt elektronisk grensesnitt mot systemene våre.

Alternativer for dataoverføring

Overføringen kan foregå via forskjellige veier, avhengig av hvilke tekniske muligheter man har tilgang til.

EDI-prosessen fra leverandørens synsvinkel

Rittal kan tilby følgende meldingstyper (forretningstransaksjoner) til leverandører:

 • Bestilling (ORDERS)
 • Ordrebekreftelse (ORDRSP)

Disse meldingstypene aktiveres hver for seg, så den nevnte rekkefølgen må følges.

Formater og koblinger

Den grunnleggende forutsetningen for elektronisk datautveksling er at det finnes en enhetlig meldingsstandard hos både kunden og Rittal – klassisk EDI eller EDIFACT.

Rittal støtter følgende formater for kundetilkoblinger:

 • EDIFACT D96A
 • XML IDOC ORDERS05
 • Ansi X.12

Disse formatene tilbys for leverandørtilkoblinger:

 • EDIFACT D96A
 • XML IDOC ORDERS05

Mapping

Definisjonen og beskrivelsen av formater og felt samt programmering av overføringen fra senderformatet til mottakerformatet kalles mapping eller tilordning. Mapping utveksles mellom partnerne i henhold til definisjonen av standarden som brukes.

Fordelene med EDI

Du kan oppnå følgende funksjoner ved bruk av EDI:

 • Ingen dobbel registrering av ordredata
 • Kostnadsreduksjon ved at man slipper å håndtere papirdokumenter
 • Optimalisert informasjonsutveksling mellom bedrifter
 • Økt intern salgseffektivitet ved å eliminere manuell registrering
 • Ingen registreringsfeil i motsetning til ved manuell registrering
 • Økt planleggings- og disposisjonssikkerhet
 • Optimal overvåking av materialbevegelser

Prosedyre

Slik oppretter vi EDI for selskapet ditt:

Hvis du er interessert i EDI-tilkobling, kan du kontakte kundeansvarlig. Om nødvendig sender vi deg vår EDI-kundesjekkliste.

Rittal vil deretter ta kontakt med kontaktpersonen som du har angitt for en detaljert teknisk koordinering.

Den nødvendige hoveddatasynkroniseringen utføres på et avtalt tidspunkt.

Når alle tekniske spørsmål er avklart, settes EDI-tilgangen opp hos Rittal. Deretter blir bestillingsprosedyrer med testdata utført.

Etter at testen er fullført, starter datautvekslingen for begge sider.