EMC-konsept

For optimal elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-konsept

For optimal elektromagnetisk kompatibilitet

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter finnes overalt. Også for apparatskap og omsluttende kapslinger.

Dette elektromagnetiske miljøet kan forstyrre tekniske installasjoner. I tillegg kan enhetene generere elektromagnetiske felt selv under drift, noe som også kan forårsake forstyrrelser og til og med skade miljøet.

Finn ut mer her:

Vanlige EM-felter

Skjerming mot vanlige felt for elektromagnetisk interferens

Interferensfelter kan påvirke enheten fra omgivelsene, samt generes av drift av enheten og påvirke miljøet. Dette gjelder både for industri- og boligområder.

Kraftige EM-felt

Skjerming mot spesielt kraftige elektromagnetiske interferensfelt

Spesielt kraftige interferensfelt produseres for eksempel ved mikrobølgetørking, gnistutladningssystemer og i høyfrekvent sveiseteknologi. Her er de vanlige standardskapene fra Rittal ofte ikke tilstrekkelig. I stedet anbefales Rittal EMC-skap.

Rittals praktiske tips for montering:

Utførelse av EMC-kompatibelt apparatskap

EMC-kompetansenettverk

Vi er medlem av EMC-kompetansenettverket, og kan gi deg kompetent støtte på alle spørsmål om EMC. Her finner du en oversikt over samarbeid mellom eksperter fra ulike selskaper, opplæringsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og universiteter: