Kapslingsgrad

IP, NEMA og ECB•S

IP-kapslingsgrad

Kapslingsgrad iht. IEC 60 529 (EN 60 529)

IP-kapslingsgraden defineres ved hjelp av to tallkoder.

Første tallkode: Kapslingsgrad for beskyttelse mot berøring og fremmedlegemer

Første tallkode Betegnelse Forklaring
1 Beskyttet mot faste fremmedlegemer 50 mm diameter og større Objektsonden, kule 50 mm diameter, må ikke trenge helt inn 1).
2 Beskyttet mot faste fremmedlegemer, 12,5 mm diameter og større Objektsonden, kule 12,5 mm diameter, må ikke trenge helt inn 1).
Den leddelte testfingeren kan trenge inn maks. 80 mm, tilstrekkelig avstand må imidlertid overholdes.
3 Beskyttet mot faste fremmedlegemer, 2,5 mm diameter og større Objektsonden, kule med diameter 2,5 mm, må absolutt ikke trenge inn 1).
4 Beskyttet mot faste fremmedlegemer, 1,0 mm diameter og større Objektsonden, kule med diameter 1,0 mm, må absolutt ikke trenge inn 1).
5 Støvbeskyttet Inntrenging av støv er ikke fullstendig forhindret, men støv må ikke forekomme i en slik mengde ved inntrenging av dette influerer på apparatets funksjon og sikkerhet.
6 Støvtett Støv trenger ikke inn ved et undertrykk på 20 mbar i skapet.

1)Det totale tverrsnittet til objektsonden må ikke trenge gjennom skapåpningen.

Andre tallkode: Kapslingsgrad for beskyttelse mot vann

Andre tallkode Betegnelse Forklaring
1 Beskyttelse mot dryppende vann Dråper som faller loddrett må ikke ha skadelig innvirkning.
2 Beskyttet mot dyppende vann, når skapet er skrådd opptil 15° Dråper som faller loddrett må ikke ha skadelige innvirkninger når skapet er skrådd med en vinkel på opptil 15° på begge sider til vertikalen.
3 Beskyttelse mot vannsprut Vann som spyles i en vinkel på inntil 60° til begge sider av vertikalen, må ikke ha skadelig innvirkning.
4 Beskyttelse mot vannsprut Vann, som sprutes fra alle retninger mot skapet, må ikke ha skadelig virkning.
5 Beskyttelse mot vannstråler Vann, som spyles fra alle retninger mot skapet, må ikke ha skadelig virkning.
6 Beskyttelse mot kraftige vannstråler Vann, som spyles kraftig fra alle retninger mot skapet, må ikke ha skadelig virkning.
7 Beskyttet mot virkningen ved midlertidig neddykking i vann. Det må ikke trenge inn så store mengder vann at det har skadelig virkning når skapet senkes midlertidig ned i vann under normerte trykk- og tidsbetingelser.
8 Beskyttet mot virkningene ved vedvarende neddykking i vann Det må ikke trenge inn vann i så store mengder at det har skadelige virkninger når skapet er senket vedvarende under vann under betingelser som produsenten og brukeren må bli enige om. Betingelsene må imidlertid være vanskeligere enn for tallkoden 7.
9 Vann ved høytrykks-/dampstrålerengjøring Vann, som spyles mot skapet fra alle retninger og under høyt trykk, må ikke ha skadelig virkning.

Eksempel på angivelse av en kapslingsgrad: f.eks. IP 43:
Første tallkode = 4: Beskyttet mot faste fremmedlegemer, 1,0 mm diameter og større
Andre tallkode = 3: Beskyttelse mot vannsprut

NEMA-kapslingsklasser

National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) er en produsentorganisasjon i Washington, USA, som offentligjør en rekke tekniske standarder, men som ikke selv tester og sertifiserer.
Den etterfølgende NEMA-klassifiseringen beskriver prinsipielt beskyttelse av personer mot utilsiktet berøring med utstyrsgjenstander samt beskyttelse av apparatskapet gjennom ytre påvirkning.

Kapslingsgrad Forklaring:
NEMA 1 Innendørs montering, beskytter mot smuss som faller ned
NEMA 2 Innendørs montering, beskytter mot smuss som faller ned og dryppende vann
NEMA 3 Utendørs montering, beskytter mot smuss som faller ned, regn, sludd og støv som spres med vinden; beskytter i tillegg mot skader på grunn av at det danner seg is utenpå skapet
NEMA 3R Utendørs montering, beskytter mot regn, sludd; beskytter også mot skader på grunn av at det danner seg is på skapet
NEMA 3S Innendørs eller utendørs montering, beskytter mot regn, sludd og støv som er ført med vinden. I tillegg er ytre mekanismer fremdeles operative til tross for isdannelse
NEMA 4 Innendørs eller utendørs montering, beskytter mot vinddrevet smuss og regn, vannsprut og spylevann. Beskytter i tillegg mot skader på grunn av isdannelse på skapet
NEMA 4X Innendørs- eller utendørs montering, beskytter mot vinddrevet støv og regn, vannsprut, spylevann og korrosjon. Beskytter også mot skader på grunn av isdannelse på skapet
NEMA 5 Innendørs montering, beskytter mot smuss som faller ned, støv som finnes i luften samt drypping av ikke-korrosive væsker
NEMA 6 Innendørs eller utendørs montering, beskytter mot smuss som faller ned, vannsprut og vann som kan komme inn på grunn av tilfeldigvis, delvis nedsenking på en bestemt dybde, og beskytter mot skade på grunn av isdannelse på skapet
NEMA 6P Innendørs eller utendørs montering, beskytter mot spylevann og inntrenging av vann i tilfelle langvarig nedsenking på en bestemt dybde; beskytter også mot skade på grunn av isdannelse på skapet
NEMA 12 Innendørs montering, beskytter mot smuss som faller ned, virvlende støv samt drypping av ikke-korrosive væsker.
NEMA 13 Innendørs montering, beskytter mot støv, smuss, vannsprut og olje samt ikke-korrosive kjølevæsker.

Se NEMA for mer informasjon www.nema.org

ECB•S-sertifisering

Mer enn en komponenttest
Som en av få tilbydere av komplette datasentre har Rittal sertifisert hele høytilgjengelighetsrommet i henhold til ECB•S.
Med denne sertifiseringen bekrefter det europeiske sertifiseringsorganet (ECB•S) at høytilgjengelighetsrommet uten begrensninger oppfyller eller overgår alle kriteriene i standarden EN1047-2.

Kundefordeler ved ECB•S-sertifisering

  • Best mulig kvalitetssikring gjennom uavhengig kvalitetsovervåking
  • Forbedring av ratingsituasjonen for kreditt- eller restrisikoforsikring
  • Transparens for banker og forsikringsselskaper
  • Samsvar med europeiske standarder innen IT-sikkerhet

Sikkerhetsrom - RM 7857.972

Du finner mer informasjon om ECB•S på hjemmesiden til European Security Systems Association.