Overflater pluss

Utvidet testmetode fra Rittal

Med den utvidede testprosedyren – Overflatebeskyttelse Pluss – testes materialene på systemnivå. Dvs. at hele produktet, og ikke bare den enkelte delen, gjennomgår testprosedyren for de respektive bruksområdene.

  • Geometripåvirkninger tas med
  • Test med virkelige testmedier
  • Optimalt materialvalg og kombinasjon
  • Testprosedyre for korrosjonsbeskyttelse (komponentorientert og designorientert)

Avhengighet av korrosjonen fra omgivelsene, korrosjonsrater for lavlegert stål:

Gjennomsnittlig korrosjonsrate i µm/år
Nordsjøen Middelhavet Persiabukta
Atmosfære 50–70
Vannsprutsone 140 140 190
Vekslende sone 80 50 50
Lav vannsone 210 160 130
Permanent neddykket sone 30 40 40
Havbunn 20

i henhold til gjeldende forskrifter, f.eks. EN, IEC, ASTM

Fordel: Identisk skala, sammenlignbar
Ulempe: Kun komponentorientert (f.eks. bare metallplater)

  • Testing på systemnivå (komplett produkt i stedet for bare enkeltdeler)
  • Geometripåvirkninger kontrolleres også (kanter, åpninger, ...)
  • Test med virkelige testmedier

Fordel: Praktisk, optimalt materialvalg og -kombinasjoner for det aktuelle bruksområdet (stålbelagt, rustfritt stål, aluminium, sink)

  • Unngå og tetting av hull
  • Egnede materialpar
  • Organisk belegg så langt det er mulig