Maritime utendørsløsninger

Perfekt beskyttelse på land og til sjøs

Sikker beskyttelse under tøffe forhold

Utendørsskap i maritim industri

Den maritime næringen må være forberedt på å møte røff sjø. For installasjoner i skip og i havner må teknologien motstå vann. Salt, stormer, sterke vibrasjoner og støt, samt temperaturvariasjoner stiller ytterligere krav til utendørsskap.

Rittal hjelper deg med en rekke forskjellige kapslinger og passende klimakontroll løsninger, for å holde installasjonene og systemene dine trygt og tørt, uansett hvor stormfulle forholdene blir. På grunn av tilgjengelighet for standardskapene, får du løsningene i løpet av kort tid, og beskytter dermed raskt og pålitelig alle applikasjonene dine, f.eks.

  • Strømforsyninger på land
  • Energidistribusjon i havneområder eller på sluser
  • Drivstofforsyning
  • Kranstyring

Både til sjøs og på land er motstandsdyktigheten mot saltholdige omgivelser, fuktighet og UV-stråling avgjørende – her gjelder optimal korrosjons- og overflatebeskyttelse.

Pålitelighet er spesielt viktig i den maritime industrien, fordi det gjelder sikkerhetskritisk infrastruktur kan feil medføre ekstremt høye kostnader. Rittal oppfyller disse kravene takket være lang levetid og  svært korte leveringstider.

 

Installasjonsmiljø 4

Outdoor Extreme

Utendørsløsninger i maritim industri er ofte plassert i offentlig tilgjengelige områder, og må tåle ekstreme værforhold, risiko for uatorisert adgang og potensielt aggresive stoffer. Svaret på disse utfordringene er avanserte kvalitetsskap med mostandsklasser som beskytter mot adgang og optimal korrosjonsbeskyttelse.

Typiske løsninger for den maritime industrien

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Kjøleaggregater for veggmontering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Nyttekjøleeffekt fra 1500 W til 5000 W. Med sin høye beskyttelseskategori på IP 56 / UL Type 12/3R/4 og et temperaturområde på -30 °C til 60 ° C, gir de optimal beskyttelse i utfordrende miljøer. Kjøleaggregatet kan monteres på tre forskjellige måter...

Utendørsskap

Plastskap AX

AX plastkapslinger, valgfritt med eller uten inspeksjonsvindu, er ideelle for utendørs bruk. Tallrike installasjonsmuligheter i skapet gir individuelle konfigurasjonsalternativer i et mønster på 25 mm, f.eks. med utstansede seksjoner og skinner.

Varmeelementer

Varmeelement for apparatskap uten vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning....