Veggskap og kompakte kapslinger

Plastskap AX

AX plastskap , valgfritt med eller uten vindu, er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festevinkler i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner

Plastskap AX

Plastskap AX uten vindu

AX plastskap er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.

Plastskap AX

Plastskap AX med vindu

AX plastskap med vindu er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.