Ri4Power ISV installasjonsfordeler

Utbyggingsmoduler

Hurtigmonteringssystem med presis innretting for ISV installasjonsfordeling.

Utbyggingsmoduler

Berøringsbeskyttelsesmodul

For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes.

Utbyggingsmoduler

Montasjeplatemodul

Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.

Utbyggingsmoduler

Apparatskinnemodul

For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35/15 mm. Avdekning kan plomberes.

Utbyggingsmoduler

Rekkemonteringsapparatmodul

For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.

Utbyggingsmoduler

NH-sikringslastskillebrytermodul

Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes.

Utbyggingsmoduler

Skilletravers for NH-sikrings-lastskillebrytere

Egnet for montering av NH-sikringslastskillerne gr. 2/3 for oppbygging på montasjeplater.

Utbyggingsmoduler

NH-sikringslastskillelistmodul

For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).

Utbyggingsmoduler

Effektbrytermodul

For feste av vanlige effektbrytere opp til 250 A hhv. 630 A.

Utbyggingsmoduler

Målerbrettmodul

Åpen modul for interne målinger.

Utbyggingsmoduler

Samleskinnemodul N/PE

For feste av samleskinnene for N og PE Avdekning kan plomberes.

Utbyggingsmoduler

Samleskinnemodul for sikringskomponenter

For oppbygging av skrusikringselementer og NH-sikringslastskillebrytere.