VX25 Ri4Power

Tilkoblingsteknikk

For sammenkobling av Maxi-PLS og Flat-PLS skinner under hverandre, med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrytere.

Tilkoblingsteknikk

Monteringssett for åpne effektbrytere

For tilkobling av åpne effektbrytere (ACB), koblings- og kabelovergangsfelt.

Tilkoblingsteknikk

T-monteringssett

For forbindelse av horisontale med vertikale skinnesystemer, modulære utgangsfelt, lastskillelist-, fordelingsskinne-, vertikal- og hjørnefelt.

Tilkoblingsteknikk

Skrue for forbindelseskomponenter

For å koble sammen tilkoblingsvinkel og et monteringssett (3- og 4-polet kan brukes).

Tilkoblingsteknikk

Holdersett (stabilisator) for monteringssett

Som støtte for monteringssett oppe/nede for åpen effektbryter (ACB).

Tilkoblingsteknikk

Holdevinkel for holdersett (stabilisator)

For posisjonering og festing av holdersett (stabilisator) på skapprofilen.