VX25 Ri4Power

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Systemutbygging med kobberskinner i taket eller i ryggen på skapet

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Alternativer for alle tilkoblingsmåter på samleskinnesystemer Flat-PLS.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Samleskinner E-Cu

Dimensjoner på 12 x 5 til 120 x 10 mm.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Samleskinneholder for samleskinne-gjennomføring (tak)

For gjennomføring av samleskinnesystemer i taket.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Samleskinneholder for samleskinne-rekkekobling (tak)

For rekkemontering av samleskinnesystemer i tak fra skap til skap.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Samleskinneholder for samleskinne-gjennomføring (rygg)

For gjennomføring av samleskinnesystemer i skapets tak.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Samleskinneholder for samleskinne-rekkemontering (bak)

For rekkemontering av samleskinnesystemer i taket fra skap til skap.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Samleskinneholder for fordelings-samleskinnesystem

For oppbygging av vertikale fordelings-samleskinnesystemer. For samleskinne 30 x 5 og 30 x 10 mm.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Bunnplateprofil for samleskinneholder

For berøringsbeskyttet avdekning av samleskinneendene.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Feillysbuesett, klasse A for VX

For å oppnå feillysbueklasse A.

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Feillysbuesett, klasse B for VX

For å oppnå feillysbueklasse B..