Samleskinneklo for flatkobberskinner

For samleskinnesystemer av flatkobber med økt kortslutningsevne eller for mekanisk stabilisering av samleskinnepakker.