Samleskinneklo for tilkoblingskomponenter

Blir brukt sammen med skrueforbindelsene for mekanisk sammenkobling av tilkoblingselementer som f.eks. vinkelforbinder.